Zrušenie ochrannej známky Rubikovej kocky

Tvar Rubikovej kocky predstavoval už od roku 1999 riadne registrovanú ochrannú známku. Registrovaná bola ako tzv. trojrozmerné puzzle, no po 20 rokoch registrácie, bola dnes, 24. októbra 2019 registrácia Všeobecným súdom Európskej únie zrušená. Zistite, čo bolo dôvodom v prehľadných bodoch.

Bc. Magdaléna Karvaiová 24. 10. 2019 2 min.

Žiadosť o zrušenie, rok 2006

EUIPO, ako európsky orgán príslušný pre oblasť duševného vlastníctva, obdržal v roku 2006 od nemeckej spoločnosti žiadosť o zrušenie ochrannej známky tvaru Rubikovej kocky. Nemecká spoločnosť svoju žiadosť odôvodnila tým, že Rubikova kocka obsahuje technické riešenie a to by malo byť chránené patentom, nie ochrannou známkou. EUIPO žiadosť zamietol.

Rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie, rok 2014

Nemecká spoločnosť nebola s rozhodnutím úradu EUIPO spokojná a preto podali žalobu na Všeobecný súd. Ten rozhodol v novembri 2014 a žalobu zamietol. Dôvodom bolo, že podľa neho chránený tvar kocky neobsahuje technickú funkciu, ktorá je podľa súdu obsiahnutá vo vnútornom mechanizme kocky a preto ochrana tvaru ochrannou známkou nie je vylúčená.

Rozhodnutie Súdneho dvoru, rok 2016

Keďže spoločnosť Simba Toys neuspela ani na Všeobecnom súde, podala odvolanie na Súdny dvor EÚ, čím sa konečne dopracovali k úspechu. Súdny dvor v novembri 2016 zrušil rozhodnutie Všeobecného súdu, ako aj rozhodnutie EUIPO o registrácii ochrannej známky. Dôvodom bolo, že podľa Súdneho dvoru mal Všeobecný súd ako aj EUIPO brať pri tvare Rubikovej kocky do úvahy aj jej neviditeľné funkčné prvky, ktoré spôsobujú jeho rotačnú schopnosť.

Rozhodnutie EUIPO, rok 2017

Podľa európskej legislatívy nie je možné chrániť ochrannou známkou tvar predmetu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, ktorý v tomto prípade spočíval vo vertikálnom a horizontálnom otáčaní jednotlivých riadkov a stĺpcov kocky tvorených farebnými štvorčekmi, a to až do momentu, kedy budú na každej strane kocky štvorčeky rovnakej farby.

Podľa názoru EUIPO teda došlo k zápisu ochrannej známky v rozpore s predpismi únie a preto v nadväznosti na svoju povinnosť vydať vo veci nové rozhodnutie, zápis ochrannej známky tohto tvaru zrušil.

Znovu na Všeobecnom súde, rok 2019

Spoločnosť Rubik’s Brand Ltd, ako majiteľ ochrannej známky tvaru Rubikovej kocky napadla na Všeobecnom súde rozhodnutie EUIPO z roku 2017.

Všeobecný súd dnes vydal rozhodnutie, v ktorom zamietol žalobu spoločnosti Rubik´s Brand a rozhodol, že vlastnosti Rubikovej kocky, ktorými sú jej mriežkovaná štruktúra a funkcia spočívajúca v otáčaní riadkov a stĺpcov, sú neoddeliteľné od jej tvaru a sú nevyhnutné na dosiahnutie požadovaného výsledku výrobku.

Zdroj: CURIA