Správy

Rozhodnutie Ústavného súdu o nevymenovaní sudcov Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. senáte Ústavného súdu Slovenskej republiky zloženom z predsedu senátu Petra Brňáka a členov senátu sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka (sudcu spravodajcu) na verejnom zasadnutí I. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky 6. decembra 2017 rozhodol o nevymenovaní sudcov Ústavného súdu SR.

V otázkach migrantov sme solidárni s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom. Vyhlásil minister vnútra.

Toto vyhlásenie urobil minister vnútra SR Robert Kaliňák v rámci zasadnutia Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v Bruseli vo štvrtok 7. decembra 2017. Českú Republiku, Maďarsko a Poľsko Európska komisia  zažalovala na Súdnom dvore EÚ v súvislosti s relokáciami nelegálnych migrantov.

Digitalizácia komunikácie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje širší koncept digitalizácie sociálnych služieb. Cieľom je preniesť do digitálnej podoby všetky úkony a komunikáciu, ktoré dnes fungujú výlučne na báze papierovej korešpondencie. Po dokončení sa všetky žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o príspevok budú realizovať výlučne formou jednoduchého elektronického formuláru.

Efektívnejší zber dát pre potreby Policajného zboru

Parlament posunul do druhého čítania návrh novely zákona o policajnom zbore a tiež zmenu zákona o pobyte cudzincov. Novela by mala priniesť viaceré zmeny pri zbere dát.

Ministerstvo spravodlivosti a Charta diverzity SR

Ministerstvo spravodlivosti SR je prvou inštitúciou zo štátnej a verejnej sféry na Slovensku, ktorá pristúpila k Charte diverzity Slovenskej republiky.

Novelou zákona o obecnom zriadení sa môže znížiť počet obecných poslancov

Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania zákona v podmienkach územnej samosprávy.

Bude zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti prísnejší?

Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ESĽP vyhlásil rozsudok v prípade MAC TV s. r. o. proti Slovenskej republike

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil dlho očakávaný rozsudok, ktorým rozhodol o (ne)porušení práva na slobodu prejavu, zaručeného článkom 10 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd.

Ústavný súd SR eviduje 6 sťažností v súvislosti s voľbami do VÚC

Ústavný súd Slovenskej republiky eviduje až 6 sťažností pre neústavnosť alebo nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 4. novembra 2017.

Nominácie na ocenenie za celoživotný prínos advokácii

Nenechajte si ujsť príležitosť a nominujte osobu, ktorá by mohla byť nositeľom ocenenia za celoživotný prínos pre advokáciu.