Správy

Poslaneckým návrhom zákona sa Trestný zákon doplnil o nový trestný čin tzv. kybernetickej šikany. Doplnenie uvedeného trestného činu súvisí najmä s masívnym presunom pracovných a súkromných aktivít obyvateľstva do digitálneho priestoru v čase pandémie nového koronavírusu. Nižšie sa dočítate viac o skutkovej podstate nového trestného činu.

14. 06. 2021 4 min. Martina Vanc

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec podpísali 9. júna 2021 Memorandum o vzájomnej spolupráci.

09. 06. 2021 2 min. Redakcia

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR spracovalo materiál so zameraním na rozhodovanie súdov pri prechovaní marihuany pre vlastnú potrebu. V článku sa dočítate, akým spôsobom bola vybavená väčšina prípadov, ale aj informácie o priemernom veku páchateľov a regionálnom zaťažení touto formou kriminality.

09. 06. 2021 3 min. Martina Vanc

Maturity či štátnice so sebou prinášajú mnoho absolventov, ktorým vyvstáva otázka, či hneď po ukončení štúdia majú povinnosť platiť odvody a prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne. V dnešnom článku Vám prinášame prehľad povinností, ktoré majú čerství absolventi a študenti pracujúci počas štúdia.

08. 06. 2021 3 min. Martina Vanc

Novelou zákona o obchodnom registri sa Ministerstvo spravodlivosti SR rozhodlo odbremeniť podnikateľov od nadbytočnej administratívnej záťaže. V spolupráci s registrovanými súdmi tak rezort spravodlivosti pristúpi k automatizovanému doplneniu identifikačných údajov do obchodného registra.

04. 06. 2021 3 min. Martina Vanc

Vláda SR schválila návrh Ministerstva spravodlivosti SR na úpravu Trestného poriadku, ktorým sa zavádzajú zmeny súvisiace s kolúznou väzbou. Bližšie o zmenách, medzi ktoré patrí aj úprava lehoty trvania väzby a stanovenie vyššieho štandardu náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby, sa dočítate v dnešnom článku.

01. 06. 2021 4 min. Martina Vanc

Od 1.5.2021 je účinná novela Civilného mimosporového poriadku, ktorá priniesla pozitívne aj negatívne zmeny vo veci získavania verejnej listiny – rozhodnutia, ktoré je obligatórnou prílohou k návrhu na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností.

31. 05. 2021 10 min. Redakcia

Pandémia COVID-19 zasiahla všetky oblasti a nevyhla sa ani dedičským konaniam. Za rok 2020 eviduje Slovenská republika najviac úmrtí od konca 2. svetovej vojny. Množstvo strát na životoch ovplyvnilo počet dedičských konaní, ktorý nárazovo stúpol. Okrem štatistických údajov o vplyve pandémie na dedičské konania sa dozviete aj o praktických skúsenostiach výkonu notárskej činnosti počas uplynulého pandemického roka.

31. 05. 2021 6 min. Martina Vanc

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona o profesionálnych rodičoch. Vo zverejnenom dokumente stanovuje rezort spravodlivosti základné ciele novej právnej úpravy na základe zhodnotenia súčasného právneho stavu. Prečítajte si, akým smerom sa bude nová legislatíva o profesionálnych rodičoch uberať.

27. 05. 2021 2 min. Martina Vanc

Za uplynulý týždeň podpísala prezidentka SR viacero zákonov. O tých najzaujímavejších sme pre vás pripravili prehľad, v ktorom sa dozviete bližšie informácie aj o možnosti výkonu volebného a hlasovacieho práva členmi komôr elektronicky, o sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie najbližšej rodine a o zmenách v odškodňovaní obetí násilných trestných činov.

25. 05. 2021 4 min. Martina Vanc
Strana 1 z 80