Hranica ohovárania

Každý človek sa s tým stretol. Priamo, či nepriamo. Pre niekoho je to v podstate nemorálna forma obrany, pre iného forma útoku. V každom prípade na Slovenku je ohováranie trestný čin.

Kristína  Jurišová 21. 08. 2018 3 min.

V ustanovení § 373 Trestný zákon upravuje v základnej skutkovej podstate prečin ohovárania následovne:

“Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.”

Príklad

Dajme tomu, že Ján je poslanec NR SR. Ako je zvykom, predvolebný politický “boj” sa zostruje a tak Ján na svojom facebook-ovom profile zverejní status, že: “Ženatý Filip (líder politickej strany DoČervenaZelena) vedie milostný život s o dvadsať rokov mladšou hovorkyňou vlády.” Samozrejme úmysel bol priamy, avšak postačil by aj nepriamy.

Možnosť A

V prípade, ak by tento výrok bol nepravdivý jednoznačne ide o trestný čin. Tento výrok je napríklad spôsobilý ohroziť vážnosť obľúbeného lídra strany u spoluobčanov (voličov) a tým  mu ako poslancovi spôsobiť inú vážnu ujmu a to v podobe ohrozenia jeho politickej kariéry. Samozrejme tento výrok by sa mohol dotknúť celej strany (vo voľbách by nedostali dostatočný počet hlasov), ale trestný čin ohovárania chráni len jednotlivca...

Kedže Ján tento nepravdivý výrok urobil verejne formou facebooku, hrozí mu vyššia sadzba, avšak pre naplnenie skutkovej podstaty je nepodstatné akou formou to urobil (ústne, sprejom na stenu, kriedou na chodník...).

Samozrejme Filipovi sa mohli týmto výrokom narušiť aj rodinné vzťahy. Jeho manželka môže na základe toho požiadať o rozvod…

Aj v prípade, že takáto informácia nikým “nepohla” (voliči sú zhovievaví a manželke je už za tie roky všetko jedno) k ohrozeniu vážnosti u spoluobčanov nedošlo, stále ide o trestný čin - pretože podla našej právnej úpravy stačí, že údaj - informácia je na to spôsobilá.

Možnosť B

V prípade, ak by tento výrok bol pravdivý (mohol by mať rovnaké následky ako v možnosti A) o trestný čin ohovárania nepôjde, napriek tomu, že úmysel bol rovnaký.

Hranica ohovárania

Hranica spočíva v pravdivosti resp. nepravdivosti oznámeného údaju a takisto aj v samotnej intenzite ohrozenia. V prípade ak by táto intenzita bola len nízka, je možné takéto konanie posúdiť ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

V “nepolitickom” živote prichádza k naplneniu tejto skutkovej podstaty najmä pri konkurenčnom boji pri podnikaní (obzvlášť v menších mestách), kde jeden subjekt škodí druhému formou “on riedi víno vodou a podobne”. V posledných rokoch dochádza k naplneniu aj pri rozvode manželov, kedy ”jeden hádže špinu na druhého” alebo aj v zamestnaní, kde kolega závidí, kolegovi lepšiu pozíciu…

Tento trestný čin sa však niekdy zneužíva aj pri “odstavovaní” novinárov. Bližšie sme sa tejto veci venovali v článku, kde slovenskú novinárku stíhali za ohováranie až neuveriteľných 16 rokov (Na Slovensku vás za ohováranie môžu trestne stíhať 16 rokov).

  • Súvisiace právne predpisy