Krajiny PIIGS sa pomaly vracajú na trhy

Krajiny skupiny PIIGS (Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko, Španielsko) boli ešte donedávna považované trhmi za extrémne rizikové, pričom viaceré z nich museli v dôsledku finančnej krízy byť zachránené prostredníctvom európskych mechanizmov (EFSF, ESM). Ekonomická situácia v eurozóne sa však pomaly zlepšuje. Európska komisia na tento rok očakáva, že všetky krajiny PIIGS zaznamenajú rast HDP, vďaka čomu sa aj ich verejné financie budú zlepšovať. To by postupne malo niektorým krajinám umožniť vystúpiť zo záchranného programu a vrátiť sa späť na finančné trhy.

Martin Baláž 23. 04. 2014 3 min.
PIIGS PIIGS Spanish city architecture from 4freephotos.com

Do programu pomoci sa od začiatku krízy postupne dostali Írsko, Grécko a Portugalsko. Menší objem pôžičiek získalo aj Španielsko, ktoré ho však využilo priamo na rekapitalizáciu bánk, a preto musí spĺňať menej prísne podmienky. Záchranný program na jednej strane krajinám priniesol isté a pomerne lacné financovanie (úrokové miery na pôžičkách boli výrazne nižšie než na trhu).

Na druhej strane však prijatie programu prináša množstvo obmedzení.Program je spravidla poskytovaný v spolupráci s MMF a ECB, ktorí pre krajinu stanovia podmienky poberania medzinárodnej pomoci. Tie zahŕňajú najmä znižovanie vládnych výdavkov, fiškálnukonsolidáciu, privatizáciu štátnych podnikov, či štrukturálne reformy. Tieto opatrenia sú medzi voličmi nepopulárne, avšak pre ekonomiku zo stredno a dlhodobého pohľadu často prospešné. 

Ako prvému sa podarilo z programu pomoci úspešne vystúpiť Írsku. To sa do programu dostalo ešte v roku 2010, kedy potrebovalo peniaze na rekapitalizáciu svojich bánk. Spolu tak Írsko v postupných splátkach dostalo pomoc vo výške 67,5 miliardy EUR. Krajina sa na finančné trhy dokázala vrátiť ešte začiatkom minulého roka, kedy vydala 10-ročné dlhopisy. V decembri minulého roka splnila všetky podmienky programu, a tak z neho úspešne vystúpila. Na druhej strane, Írsko tak už nebude môcť čerpať žiadnu ďalšiu pomoc v rámci existujúceho programu a v prípade zhoršenia podmienok na trhoch  bude musieť platiť vyššie úroky. Už poskytnutú pomoc bude Írsko splácať ešte nasledujúcich 30 rokov.

Ďalšou krajinou, ktorej sa podaril čiastočný návrat na finančné trhy, je Grécko. To minulý týždeň dokázalo po prvýkrát od roku 2010 predať 5-ročnédlhopisy, a to až v hodnote 3 miliárd eur.Záujem investorov bol však až 8-krát vyšší, čo viedlo k pomerne nízkym výnosom na úrovni 4,95 %. Pre porovnanie, výnos 10-ročných dlhopisov ešte pred 2- rokmi presahoval 30 % (5-ročné bondy  krajina v posledných rokoch nevydávala).

Návrat na trhy v blízkej dobe ohlásilo aj Portugalsko, ktoré by chcelo opustiť záchranný program už budúci mesiac a plne sa financovať prostredníctvom finančných trhov. Posledné udalosti tak naznačujú, že trhy začínajú stále viac veriť v oživenie ekonomík európskej periférie. Ich výnosy zostávajú v blízkosti pokrízových miním, k čomu prispieva aj šanca, že ECB by mohla prikročiť k nakupovaniu dlhopisov prostredníctvom kvantitatívneho uvoľňovania (podobne ako americký Fed). Takýto krok by viedol k ďalšiemu poklesu rozdielu medzi výnosmi krajín jadra a periférie.