Daňová optimalizácia: štruktúra číslo 1

Pojem daňová optimalizácia prirodzene priťahuje pozornosť. Ak v pozadí takejto optimalizácie je ekonomicky opodstatnená transakcia, jedná sa o celkom legálny spôsob znižovania nákladov. Nižšie môžeme vidieť príklad takejto štruktúry v strednom kroku realizácie.

Peter Varga 24. 07. 2014 1 min.
struktura 1 struktura 1

Čo znamená ekonomická podstata nájdete v tomto článku. V tomto konkrétnom príklade je ekonomická podstata dosiahnutá zámerom predávajúceho predať „Target spoločnosť“ a zámerom kupujúceho túto spoločnosť kúpiť. Predaj takejto spoločnosti je predmetom dane, a to vo výške rozdielu medzi predajnou cenou a akvizičnou cenou. Ak predávanou spoločnosťou je povedzme start-up, akvizičná hodnota spoločnosti je len hodnota splateného vkladu. Ak teda napríklad spoločník predáva svoju spoločnosť za 100 000 EUR, kde hodnota jeho splateného vkladu je 10 000 EUR, platí daň z kapitálového zisku vo výške 22% zo sumy 90 000 EUR.

Zmyslom štruktúry je predať spoločnosť s čo najnižšími daňovými nákladmi. Ak daňové právo túto možnosť ponúka, nie je možné to sankcionovať. Štruktúra na obrázku ponúka aj ďalšie daňové výhody, a to napríklad zníženie daňovej povinnosti zo zisku dosiahnutého aktivitami predávanej spoločnosti v nasledujúcom kroku. Trhová cena predávanej spoločnosti tak môže byť vyššia berúc do úvahy úsporu na daniach z jej ďalšej podnikateľskej činnosti.