Dovolenka v Chorvátsku: Všeobecné informácie pre vodičov

Na čo všetko by si mali dávať pozor vodiči na cestách do Chorvátska a čo robiť v prípade dopravnej nehody ?

Redakcia 19. 06. 2018 4 min.

Motoristi musia mať pri sebe platný vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla, aj doklad o poistení - zelenú kartu. V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo zapožičané. Pri ceste osobným autom musia mať spolucestujúce deti do 5 rokov povinne autosedačku. Podľa platnej legislatívy je možné maloleté dieťa prevážať pripútané v detskej autosedačke len na zadných sedadlách, ak sa vo vozidle nachádza druhý rad sedadiel. Na prednom sedadle je možné prevážať v detskej autosedačke len dieťa vo veku do dvoch rokov pri splnení zákonom stanovených podmienok. 

Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky vyzýva všetkých vodičov, aby nejazdili v kolónach ( 2 - 3 autá za sebou), ale uprednostňovali individuálnu jazdu. Jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd a tragických následkov dopravných nehôd je práve nedostatočná vzdialenosť za predchádzajúcim vozidlom, čo sa stáva najmä na diaľniciach. Ďalšou z najčastejších príčin dopravných nehôd je nevenovanie sa vedeniu motorových vozidiel, čo môže byť spôsobené únavou vodičov, ktorí jazdia neprimerane dlho bez prestávok na oddych. Počas cesty je preto vhodné odpočívať na vyhradených miestach alebo čerpacích staniciach v pravidelných intervaloch. Pred cestou je vhodné naštudovať trasu cesty a možnosti oddychu.

Najvyššia povolená rýchlosť:

 • v obci 50 km/h
 • mimo obce 90 km/h
 • na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá 110 km/h
 • na diaľniciach 130 km/h
 • pre motorové vozidlá, ťahajúce obytný príves 80 km/h
 • pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h.

Nové ustanovenie zo Zákona o bezpečnosti cestnej premávky

V Zákone o bezpečnosti cestnej premávky Chorvátskej republiky došlo k niektorým zmenám. Zmeny sa týkajú aj „mladých vodičov“. V zmysle platnej právnej úpravy sa v Chorvátskej republike považuje za „mladého vodiča“ vodič vo veku od 15 do 24 rokov, s vodičským preukazom vydaným v Chorvátskej republike. Taktiež novou právnou úpravou sa zrušili rýchlostné obmedzenia platné v minulosti pre „mladých vodičov“. „Mladý vodič“ tak môže jazdiť rýchlosťou všeobecne ustanovenou pre jednotlivé druhy ciest. Pre kategóriu „mladý vodič“ zostal v platnosti len zákaz požívania alkoholu, omamných látok a liekov pred  a počas jazdy.

Zmeny zákona sa týkajú aj cyklistov. Nová právna úprava ustanovuje, že cyklista je povinný počas jazdy na bicykli používať reflexnú vestu, resp. reflexné cyklistické oblečenie, alebo iné reflexné prvky na všetkých druhoch ciest v noci a za zníženej viditeľnosti.

Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými svetlami v zimných mesiacoch aj počas dňa. Kvôli vlastnej bezpečnosti odporúčame mať svetlá rozsvietené aj v lete.  Je zakázané používať mobilný telefón počas jazdy motorovým vozidlom (môže sa používať iba s hands-free).

 

Čo v prípade dopravnej nehody

O dopravnej nehode najprv upovedomte Políciu (tel.: 192). (Nie je potrebné v prípade dopravnej nehody s malou materiálnou škodou.) Vykonajte všetky opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky (oblečte si reflexnú vestu a postavte výstražný trojuholník), aby sa predišlo vzniku nového nebezpečenstva. Počkajte na príchod Polície.

V prípade škody na vozidle žiadajte od Polície záznam o dopravnej nehode, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu a budete ho potrebovať aj pre poisťovňu na Slovensku. Záznam o dopravnej nehode (ZAPISNIK O OČEVIDU) nedostanete na mieste nehody, vydajú Vám ho na príslušnom policajnom oddelení, ktoré nehodu riešilo za správny poplatok 20,- HRK (asi za 2-3 dni).

Dôležité ustanovenie zo zákona o bezpečnosti cestnej premávky pri dopravnej nehode

 1. Vodiči, účastníci dopravnej nehody, pri ktorej bola spôsobená iba materiálna škoda na vozidlách, sú povinní, ak je to možné, ihneď odstrániť vozidlo z cesty, aby umožnili plynulú premávku, vyplniť a podpísať Európsku správu o nehode alebo iným spôsobom vymeniť si osobné údaje a údaje o vozidle.
 2. Vodiči nesmú opustiť miesto dopravnej nehody, kým nevyplnia a nepodpíšu Európsku správu o nehode alebo iným spôsobom si nevymenia medzi sebou osobné údaje a údaje o vozidle.
 3. V prípade dopravnej nehody iba s materiálnou škodou, keď na mieste nie je vlastník poškodeného vozidla alebo inej poškodenej veci, vodič je povinný vlastníkovi poškodeného vozidla alebo inej poškodenej veci nechať svoje osobné údaje a údaje o vozidle, ktoré spôsobilo nehodu.
 4. Peňažným trestom vo výške 500,- HRK (cca 66,- EUR) sa potrestajú vodiči, ak ihneď z cesty, ak je to možné, neodstránia vozidlo, aby umožnili plynulú premávku.
 5. Peňažným trestom vo výške od 2.000,- do 5.000,- HRK (cca od 266,- do 666,- EUR) potrestá sa vodič ak vlastníkovi poškodeného vozidla alebo inej poškodenej veci nenechá svoje osobné údaje a údaje o vozidle, ktoré spôsobilo nehodu alebo nevyplní a nepodpíše Európsku správu o nehode.

Policajti sú povinní ísť na miesto dopravnej nehody alebo udalosti v cestnej premávke, o ktorých boli informovaní.

Pre založenie právnej zodpovednosti za spôsobenie dopravnej nehody postačuje, ak osoba, ktorá dopravnú nehodu spôsobila, spôsobí zranenie iba sebe.

 

Zdroj: PPZ SR