# domáca správa

Poslaneckým návrhom zákona sa Trestný zákon doplnil o nový trestný čin tzv. kybernetickej šikany. Doplnenie uvedeného trestného činu súvisí najmä s masívnym presunom pracovných a súkromných aktivít obyvateľstva do digitálneho priestoru v čase pandémie nového koronavírusu. Nižšie sa dočítate viac o skutkovej podstate nového trestného činu.

14. 06. 2021 4 min. Martina Vanc

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec podpísali 9. júna 2021 Memorandum o vzájomnej spolupráci.

09. 06. 2021 2 min. Redakcia

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR spracovalo materiál so zameraním na rozhodovanie súdov pri prechovaní marihuany pre vlastnú potrebu. V článku sa dočítate, akým spôsobom bola vybavená väčšina prípadov, ale aj informácie o priemernom veku páchateľov a regionálnom zaťažení touto formou kriminality.

09. 06. 2021 3 min. Martina Vanc

Maturity či štátnice so sebou prinášajú mnoho absolventov, ktorým vyvstáva otázka, či hneď po ukončení štúdia majú povinnosť platiť odvody a prihlásiť sa do Sociálnej poisťovne. V dnešnom článku Vám prinášame prehľad povinností, ktoré majú čerství absolventi a študenti pracujúci počas štúdia.

08. 06. 2021 3 min. Martina Vanc

Pandémia COVID-19 zasiahla všetky oblasti a nevyhla sa ani dedičským konaniam. Za rok 2020 eviduje Slovenská republika najviac úmrtí od konca 2. svetovej vojny. Množstvo strát na životoch ovplyvnilo počet dedičských konaní, ktorý nárazovo stúpol. Okrem štatistických údajov o vplyve pandémie na dedičské konania sa dozviete aj o praktických skúsenostiach výkonu notárskej činnosti počas uplynulého pandemického roka.

31. 05. 2021 6 min. Martina Vanc

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona o profesionálnych rodičoch. Vo zverejnenom dokumente stanovuje rezort spravodlivosti základné ciele novej právnej úpravy na základe zhodnotenia súčasného právneho stavu. Prečítajte si, akým smerom sa bude nová legislatíva o profesionálnych rodičoch uberať.

27. 05. 2021 2 min. Martina Vanc

Za uplynulý týždeň podpísala prezidentka SR viacero zákonov. O tých najzaujímavejších sme pre vás pripravili prehľad, v ktorom sa dozviete bližšie informácie aj o možnosti výkonu volebného a hlasovacieho práva členmi komôr elektronicky, o sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie najbližšej rodine a o zmenách v odškodňovaní obetí násilných trestných činov.

25. 05. 2021 4 min. Martina Vanc

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti možnosť odkladu splatnosti poistného za máj 2021 a nové splatnosti už odložených sociálnych odvodov. V dnešnom článku sa dočítate, na koho sa odloženie splatnosti vzťahuje a ako o neho požiadať.

24. 05. 2021 2 min. Martina Vanc

Ústavný súd SR nariadil Najvyššiemu súd SR, aby advokáta JUDr. Martina Ribára bezodkladne prepustil z väzby na slobodu. Z akých dôvodov tak Ústavný súd rozhodol sa dočítate v dnešnom článku.

20. 05. 2021 5 min. Martina Vanc

Rezort spravodlivosti zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa bude meniť a dopĺňať Trestný poriadok a Trestný zákon. V predbežnej informácii sa stručne zhodnocuje súčasný stav aktuálne platnej právnej úpravy a stanovujú sa základné ciele novej úpravy, pričom jej zverejnenie predpokladá zapojenie verejnosti do prípravy právneho predpisu.

20. 05. 2021 3 min. Martina Vanc
Strana 1 z 64