# dvojite obcianstvo

Vláda SR sa v programovom vyhlásení zaviazala, že umožní občanom Slovenskej republiky dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo tohto štátu bez straty občianstva Slovenskej republiky. Zároveň sa zaviazala, že bude riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo Slovenskej republiky a tiež že zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

07. 09. 2020 5 min. Redakcia

Pôvodný Zákon o štátnom občianstve SR z roku 1993 bol považovaný za štandardnú právnu úpravu, ktorá nevyvolávala kontroverzie. Pôvodné znenie zákona však umožňovalo okrem iného aj možnosť nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu vrátane Maďarskej republiky. Takáto možnosť sa stala lákavou pre niektorých slovenských Maďarov a predstaviteľom niektorých politických strán začala robiť vrásky na čele...

15. 01. 2014 6 min. Pavel Ördögh

Téma dvojitého občianstva na Slovensku má výraznú politickú príchuť, preto je náročné venovať sa jej nestranne a bez vyvolávania politických vášní. Do veľkej miery je to politikum, ale aj táto téma má  svoje racionálne jadro, ktoré je zaujímavé pre právnikov aj pre širokú verejnosť. Nadobúdanie a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon o štátnom občianstve, ktorý donedávna bol štandardnou právnou úpravou. Či to platí aj po  kontroverznej novele z roku 2010 zakazujúcej dvojité občianstvo je viac ako otázne. 

28. 12. 2013 7 min. Redakcia