# súdny poplatok

Transparentnosť riešenia sporov prostredníctvom mediátora tkvie nielen v nižších nákladoch klientov oproti zastupovaniu advokátom, ale tiež v možnosti vrátenia súdneho poplatku, čo bolo umožnené novelizáciou zákona o súdnych poplatkoch, ktorej cieľom bolo motivovať účastníkov súdneho konania k uzavretiu súdneho zmieru.

01. 03. 2019 2 min. Mgr. Ondrej Pelikán

Prečítajte si najnovšie rohodnutie ústavného súdu o skúmaní podmienok na oslobodenie od súdnych poplatkov.

11. 01. 2018 3 min. Redakcia