Prečo je Kinder vajíčko v USA zakázané?

Kinder vajíčko pozná hádam každé dieťa, ako aj tí, ktorí sa stali rodičmi alebo deťmi zostali iba svojím duchom. Čokoládové vajíčko okrem drobnej hračky v sebe skrýva aj taliansky esprit, nakoľko jeho pôvod sa datuje do roku 1974, kedy bolo vytvorené v meste Alba.

Redakcia 18. 04. 2019 3 min.

Brilantne vymyslený marketing, však nepriniesol len významný úspech na trhu, ale stal sa aj nečakanou prekážkou súvisiacou s vlastným predajom produktu. Málokto vie, že deti na druhom brehu Atlantického oceánu nikdy nespoznali to, čo ich európski náprotivci.

Taliansky temperament totiž neobstál v konkurencii pomerne rigidných amerických zákonov, ktoré predaj tohto produktu striktne zakázali.

Hovoríme konkrétne o federálnom zákone USA o jedle, drogérii a kozmetike. V praxi je možné častokrát počuť, že zákaz predaja Kinder vajíčok v USA je spôsobený snahami o vyradenie európskeho produktu z amerického trhu. Tieto teórie nehodláme spochybňovať, avšak musíme dodať, že pôvodný dôvod zákazu predaja takéhoto produktu sa datuje ešte do roku spred uvedenia Kinder vajíčok na trh a síce do roku 1938, kedy bol federálny zákon prijatý.

Dôvod prečo je predaj tohto európskeho produktu v USA zakázaný spočíva v ustanovení federálneho zákona Kapitola IV Sec. 402. Ustanovenie totiž explicitne považuje za nelegálne potraviny, ktoré obsahujú zložku, ktorá nemá potravinovú povahu. Teda napríklad umelohmotný predmet.

Tento americký zákon okrem zákazu predaja, spôsobuje aj ďalšie sprievodné následky, ktorými sú sankcie za pašovanie Kinder vajíčok do USA. Mnohí ľudia cestujúci z Kanady alebo EÚ sa stretli na colnici s vážnymi problémami týkajúcimi sa prenosu tohto tovaru do USA.

Konkrétne išlo o pokuty 1 200 dolárov za každé jedno dovezené vajíčko.

Známy je prípad istej kanadskej rodiny, ktorá v snahe potešiť svojich blízkych v USA doviezla 10 Kinder vajíčok. Snaha o dovoz bola však ukončená na hraniciach USA, kde rodina prispela do amerického rozpočtu pokutou v úhrnnej výške 12 tisíc dolárov.

Okrem tohto prípadu sú známe aj zadržania ľudí dovážajúcich tento tovar alebo konfiškácie niekoľko desiatok tisícov Kinder vajec americkou poštou.

Ak si kladiete otázku, aký je dôvod týchto reštrikcií, tak príčinu je potrebné hľadať v ochrane zdravia. Federálny zákon bol údajne zavedený ako snaha o prevenciu udusenia ľudí a prehltnutia cudzích predmetov.

Je však potrebné poznamenať, že zákaz platiaci pre európsky výrobok súčasne neplatí pre jeho konkurenčný náprotivok zvaný Choco treasure egg, ktorý sa od roku 2012 predáva v USA.

Podstata tohto výrobku je totožná s Kinder vajíčkom, a je ňou teda ukrývanie drobnej hračky obalenej čokoládovou formou. Jeho producent bol však o niečo vynaliezavejší než ten európsky a na ceste za svojím cieľom zvolil inú formu ukrytia tejto hračky. Trik spočíva v tom, že plastová škrupina ukrývajúca hračku nie je plnohodnotne obalená čokoládou.  Medzi jednotlivými polkami je totiž medzera, čo spôsobuje, že produkt nespĺňa definíciu podľa federálneho zákona. Zákon totiž okrem už spomenutého hovorí aj o tom, že zákaz sa vzťahuje na tie potravinové produkty, ktoré majú úplne alebo sčasti zapustený cudzí nepotravinový predmet.

V prípade konkurenčného produktu, k naplneniu tejto definície chýbajú len milimetre.

Právne Noviny požiadali o vyjadrenie Americkú colnú správu (US. Customs and Border Protection) a spoločnosť Ferrero. Článok budeme ďalej aktualizovať.