Bude Slovensko súčasťou konania v prípade Jozefa Chovanca?

Kontroverzná smrť slovenského občana v Belgickom kráľovstve nie je ani po dvoch rokoch objasnená. Slovensko využije všetky možnosti, aby sa stalo súčasťou trestného konania a dohliadlo na adekvátne vyšetrenie prípadu.

Klaudia Ježíková 07. 12. 2020 4 min.

Skutková podstata prípadu

Incident, ktorý viedol k smrti Jozefa Chovanca sa udial už pred dvoma rokmi na Belgickom letisku vo valónskom meste Charleroi. Chovanec navštevoval Belgicko pravidelne, nakoľko tam podnikal v oblasti sprostredkovania práce slovenským robotníkom. V osudný deň došlo na letisku ku konfliktu, kedy slovenský občan prelomil letiskovú bariéru a násilným, neoprávneným spôsobom sa snažil vniknúť do lietadla. Pri incidente nebol nikto zranený avšak na základe jeho nepríčetného správania bola privolaná letisková polícia, ktorá ho odviedla do záchytnej cely. Podľa pôvodnej správy sa mal Chovanec v cele dopustiť sebapoškodzovania, ktoré viedlo k ďalšiemu zásahu polície, tá ho mala upokojiť, následne však utrpel infarkt myokardu a bol prevezený do nemocnice, kde dva dni na to zomrel.

Zverejnenie videozáznamu

Zvrat v prípade však nastal až tento rok, kedy belgické médiá zverejnili videozáznam z bezpečnostnej kamery vnútri záchytnej cely. Zosnulý si najprv sám privodí viaceré zranenia silnými údermi hlavy o dvere cely, na základe čoho zasahuje polícia. Tá zadržanému spúta končatiny a uloží ho na posteľ tvárou nadol. Následne muža znehybňujú piati členovia polície pričom mu nepretržite v podobe šestnástich minút vytvárajú celou váhou tlak na hrudník a iné časti tela. Počas incidentu sa v cele striedajú viacerí ľudia a spoločne si vymieňajú úsmevy, zosmiešňujúce gestá a nacistické prejavy. Jozef Chovanec zostáva nehybný a je privolaná pomoc, atmosféra v cele sa však ani po príchode zdravotníkov naďalej nemení. Nasleduje masáž srdca a nehybný muž s personálom opúšťa miestnosť.

Zdravotný stav zadržaného a nejasnosti v prípade

Správanie zadržaného naznačovalo užitie omamných látok alebo narušené psychické zdravie, aj napriek týmto skutočnostiam Chovanec nebol hospitalizovaný, ale držaný v cele na letisku. Zdravotná služba bola povolaná až po tom, ako zadržaný prestal po násilnom zákroku policajtov dýchať. V spise však chýba lekárska správa o tomto zásahu, ktorý tiež vyvoláva mnohé otázky nakoľko na zázname je oživovanie dnes zosnulého neúspešné.

Obsah omamných látok v systéme sa nakoniec nepotvrdil a svetlo do prípadu priniesla až Henrieta Chovancová, ktorá informovala o občasných psychických problémoch svojho manžela, ktoré sa mali prvýkrát prejaviť dva roky pred incidentom, kedy vyhľadal aj odbornú pomoc.

Stanovisko Belgicka

Záujem o prípad a vyvodzovanie následkov nastalo až zverejnením videa, ktoré pobúrilo politikov aj verejnosť oboch štátov. Vtedajšia šéfka belgickej polície Catherine De Bolleová sa vyjadrila, že o prípade nebola dostatočne informovaná a správanie policajtov na videu nazvala nevysvetliteľným. Belgická generálna prokuratúra sa však aj napriek oboznámeniu sa s videozáznamom vyjadrila, že neexistuje dôkaz, že správanie polície prispelo k príčine smrti Jozefa Chovanca, aj napriek jeho neprimeranosti a názorom odborníkov, ktorí tvrdia, že dýchanie obete bolo značne a na dlhý čas obmedzené. Belgická advokátka rodiny zosnulého priznala, že vyšetrovanie prípadu sa nesie v zvláštnom duchu. Momentálne je súčasťou vyšetrovacieho tímu v Belgicku aj slovenský expert.

Stanovisko Slovenska

Okolnosti, ktoré viedli k smrti nášho občana verejne odsúdili mnohí politici vrátane hlavy štátu Zuzany Čaputovej. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok sa ešte v lete stretol s belgickým veľvyslancom, ktorému prízvukoval dôležitosť vyjasnenia prípadu a zároveň zrýchlenia celého procesu.

Začiatkom novembra vláda schválila návrh ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá sa domáha zapojenia Slovenska do trestného konania vedeného v Belgickom kráľovstve. Slovenská republika sa usiluje získať status poškodenej strany, čo by prinieslo viaceré výhody ako napríklad preloženie spisu do slovenského jazyka alebo možnosť dožadovania sa doplňujúcich úkonov. Slovensko si teraz musí vybrať svojho právneho zástupcu, ktorý bude mať za úlohu vykonať proces začlenenia klienta do konania. Medzi kandidátmi sa nachádza aj belgická advokátska kancelária, ktorá zastupuje rodinu zosnulého.

„Slovenská republika by mala skúsiť využiť všetky možnosti, aby sme do takéhoto konania vstúpili. Je potrebné sa o takúto účasť uchádzať. Chceme dôsledne dbať o to, aby bolo riadne vyšetrené, čo bolo dôvodom smrti pána Chovanca. Vnímame, že je to výnimočná situácia, je tu vážne podozrenie, že pochybením silových zložiek iného štátu zomrel náš občan a po dvoch rokoch ešte stále nie sú zrejmé výsledky vyšetrovania a nie je jasne oficiálne vysvetlené, prečo vlastne zomrel,“

vysvetlila ministerka spravodlivosti M. Kolíková.

O vstúpení Slovenska do trestného konania v inom štáte sa rozhoduje podľa trestného poriadku danej krajiny, to znamená, že aj v tomto prípade sú smerodajné predpisy upravujúce trestné konanie v Belgicku. 

K možnostiam zapojenia sa našej krajiny do prípadu sa vyjadril hovorca Ministerstva spravodlivosti P. Bubla:

„Slovensko plánuje vstúpiť do konania ako tzv. „partie civile“ (poškodená strana), čo by na základe predbežnej analýzy malo byť v tomto prípade možné na základe príslušných ustanovení Trestného poriadku Belgického kráľovstva.“