Viete čo je systém AMBER Alert?

Na celom svete si stratené a nezvestné deti pripomíname 25. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí. V tejto súvislosti  Policajný zbor informuje širokú verejnosť o postupe pri nahlasovaní nezvestnosti dieťaťa a o možnosti, ako môže byť verejnosť nápomocná prostredníctvom pohotovostného systému AMBER Alert Slovensko – „dieťa v ohrození života“.

Redakcia 27. 05. 2019 4 min.

Zaregistrujte sa do systému AMBER Alert

Policajný zbor má od roku 2015 možnosť využívať systém AMBER Alert, ktorý bol vybudovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou Linka detskej istoty. Tento systém je určený na pomoc pri pátraní po nezvestných deťoch v bezprostrednom ohrození života a zdravia. Prostredníctvom neho je možné v krátkom čase informovať širokú verejnosť o pátraní po nezvestnom dieťati, ktoré sa stalo obeťou trestného činu, napr. únosu alebo obchodovania s ľuďmi. V dnešnej dobe moderných komunikačných prostriedkov a otvoreného priestoru bez hraníc už hľadanie nezvestného dieťaťa nie je len vecou polície, ale je potrebná spolupráca verejnosti, neziskového, štátneho aj komerčného sektoru. Každý môže pomôcť.

Z tohto dôvodu Policajný zbor vyzýva širokú verejnosť, aby sa zaregistrovala na webovej stránke www.amberalert.sk. Po registrácii bude občan informovaný na svoju e-mailovú adresu v prípadoch, keď dôjde k vyhláseniu pátrania po dieťati v ohrození života. Priamo na svoju adresu dostane fotografiu dieťaťa so základnými informáciami. Vďaka rýchlosti systému a vyhlásenia pátrania získa všetky potrebné informácie a v prípade, že dieťa v ohrození spozoruje, bude polícia promptne informovaná.

nezvestné deti

Od zavedenia systému AMBER Alert Policajný zbor nezaznamenal prípad nezvestného dieťaťa, kedy by bolo účelné využiť tento systém. Z tohto dôvodu Policajný zbor plánuje začiatkom mesiaca jún 2019 celoplošné testovanie systému AMBER Alert, kedy zaregistrovaní užívatelia dostanú správu o fiktívnej nezvestnosti dieťaťa.

Čo robiť v prípade nezvestnosti dieťaťa?

V prvom rade je potrebné preveriť všetkých rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov a prehľadať všetky miesta, kde by sa dieťa mohlo nachádzať. Ak je toto pátranie neúspešné, je nevyhnutné zistiť, čo všetko si dieťa mohlo zobrať so sebou, spomenúť si, čo presne malo na sebe oblečené a nájsť jeho najaktuálnejšiu fotografiu. Následne je potrebné nezvestnosť oznámiť na najbližšom útvare Policajného zboru, ktorý ihneď začne pátrať po dieťati, keďže na Slovensku neexistujú žiadne 24-hodinové lehoty od doby zmiznutia dieťaťa.

keď sa stratí dieťa

Ako postupuje Policajný zbor v prípade nezvestnosti dieťaťa

Policajt pri prvom kontakte s oznamovateľom  nezvestnosti získava  základné informácie o nezvestnom dieťati:

  • aktuálna fotografia

  • popis oblečenia

  • okolnosti vzniku nezvestnosti (nezatajujte, ak je za tým hádka s rodičmi)

  • jeho profily na sociálnych sieťach

  • zdravotný stav (užívanie liekov)

  • informácia o tom, kde rodičia a známi zatiaľ pátrali

Policajný zbor začína po dieťati pátrať okamžite. Vyrozumejú sa všetky policajné hliadky v teréne a pripravia sa podmienky na zahájenie pátracej akcie. Záleží od konkrétnych okolností, aké prostriedky a metódy budú v danom prípade využité. (napríklad koľko policajtov bude zapojených do pátrania, či budú k pátraniu privolaní psovodi, použitý vrtuľník, vyhlásený systém AMBER Alert alebo či bude pátranie zverejnené v hromadných oznamovacích prostriedkoch).

Pátranie po nezvestnom dieťati sa vyhlasuje celoplošne  na území Slovenskej republiky prostredníctvom informačného systému pátrania po osobách (PATROS), ako aj vo všetkých krajinách Schengenského priestoru prostredníctvom Schengenského informačného systému (SIS).

Na Slovensku je nezvestných 15 detí do 15 rokov

Nezvestným dieťaťom sa považuje dieťa, ktorého miesto pobytu nie je známe, môže byť ohrozené na živote a zdraví, nie je páchateľom trestného činu a jeho nezvestnosť bola nahlásená Policajnému zboru.  K 15. 05. 2019 Policajný zbor eviduje na pátraní 15 maloletých detí (vo veku do 15 rokov) a 59 mladistvých osôb (vo veku od 15 – 18 rokov). Väčšina nezvestných detí sa vypátra v priebehu pár hodín až pár dní. Existujú aj prípady, kedy nezvestnosť dieťaťa trvá dlhší čas, niekedy aj pár rokov. Sú to najmä prípady (tzv. rodičovských únosov), kedy dieťa je v prítomnosti  rodiča, ktorý sa zdržuje mimo územia Slovenskej republiky. Najväčšiu skupinu nezvestných detí tvoria deti, ktoré ušli zo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo z azylového zariadenia (tzv. chovanci). Vo vyššie uvedených prípadoch polícia pátra bez využitia systému AMBER Alert, nakoľko tieto prípady nespĺňajú podmienky aktivácie systému AMBER Alert.

Zdroj: PPZ SR