Založenie s.r.o.

Ak si prajete založiť živnosť s ručením obmedzeným - s.r.o. elektronicky, ušetríte tak polovicu poplatkov ako by ste tak urobili fyzicky, priamo na pobočke, čo by Vás vyšlo 300€. Taktiež v prípade, ak budete svoje podnikanie ohlasovať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta - JKM, bude poplatok znížený o polovicu. Zároveň, na tomto pracovisku vykonajú aj zápis do obchodného registra trestov SR - ORSR.

Redakcia 11. 03. 2020 3 min.

Ďalším krokom je určenie sídla firmy a konateľa alebo konateľov. Na zriadenie sídla spoločnosti je nevyhnutný list vlastníctva. Ak sa jedná o prípad, kedy si priestor len prenajímate, je potrebný aj súhlas vlastníkov nehnuteľnosti a taktiež zmluvu o podnájme alebo nájme. 

Štatutárnym orgánom spoločnosti sa stáva konateľ alebo konatelia spoločnosti. Platí, že štatutárny orgán je povinný komunikovať so štátom elektronicky. V prípade, ak nemáte vytvorený elektronický občiansky, môžete tak vykonať podľa tohto návodu

Pri zápise do obchodného registra je nutné, aby bola určená osoba ako správca vkladu. Touto osobou je spravidla jeden zo spoločníkov s.r.o.. Pri viacerých spoločníkoch musí byť výška vkladu minimálne 750€ a spoločné imanie všetkých spoločníkov musí byť najmenej 5000€. V prípade, že vkladom je nepeňažný majetok, je potrebné preukázať ho napríklad  znaleckým posudkom, ak sa jedná o nehnuteľnosť.

Aby ste mohli podať návrh do obchodného registra potrebujete nasledovné dokumenty: 

  • zakladateľská listina 
  • spoločenská zmluva 
  • vyhlásenie jediného spoločníka 
  • vyhlásenie zakladateľa
  • podpisový vzor konateľa
  • stanovy

Pre získanie živnostenského oprávnenia je potrebné živnostenské oprávnenie na konkrétne činnosti. Je dôležité zvoliť si činnosť podnikania, ktoré závisia od danej oblasti živnosti.

Od 1. septembra 2018 sa súhlas správcu dane so zápisom do obchodného registra nevyžaduje. Súd automaticky prezistí, či zakladateľ evidovaný ako dlžník je voči daňovému úradu dlžný. 

V poslednom kroku, aby ste mohli Váš subjekt zapísať do obchodného registra použijete toto tlačivo

Ak sa rozhodnete pre podanie elektronickou formou, výška poplatku je v polovičnej výške a to 150€.  

Poznámka: Pri elektronickom podaní, je dôležité, aby ste mali všetky dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 

V momente, keď Vám príde správa ohľadne podpisov, ktoré boli vyhodnotené ako správne, obdržíte informáciu o výške poplatku. V Prípade, ak sa stane, že Vám príde správa, že ste uhradili platbu so zlými platobnými údajmi, ako je napríklad variabilný symbol, je nutné, aby ste požiadali o ručné spárovanie platby. Kontakt nájdete na tomto mieste

Súd do dvoch pracovných dní rozhodne o zapísaní do obchodného registra v prípade, kedy boli všetky dokumenty správne a bol zaplatený poplatok. Následne vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a výpisu z obchodného registra.  V deň, kedy je subjekt zapísaný v obchodnom registri, začína právne existovať. 

Máte možnosť, tento úkon vykonať aj fyzicky priamo na živnostenskom úrade. Musíte mať pri sebe všetky dokumenty a kolok v hodnote 300€. 

Okrem tohto článku Viete celý postup pri zakladaní s.r.o.nájsť  aj tu

Autor: Eva Ruttkayová, Slovensko.Digital