Brexit: aké pravidlá platia pre cestovanie do Spojeného kráľovstva

Ďalšou témou, ktorej sa budeme venovať v súvislosti s Brexitom, je cestovanie. Aké doklady budeme potrebovať pri vstupe do Spojeného kráľovstva, za akých okolností bude potrebné požiadať o víza, ako aj to, ako cestovať s domácim zvieratkom si povieme v tomto článku.

Martina Beňovská 09. 02. 2021 3 min.

Voľný pohyb osôb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom skončil k 31. decembru 2020. Od 1. januára 2021 sa však naďalej uplatňuje obojstranný bezvízový režim na krátkodobé cesty (napríklad turistika, návštevy, služobné cesty). Pokiaľ si budú chcieť občania EÚ [1]v najbližších mesiacoch spraviť výlet do Spojeného kráľovstva, bude im stačiť občiansky preukaz za podmienky, že tento pobyt nebude dlhší ako 6 mesiacov. Platný občiansky preukaz (alebo platný cestovný pas) bude však ako doklad totožnosti možné použiť pri vstupe do Spojeného kráľovstva len do 1. októbra 2021. Občiansky preukaz alebo cestovný pas by mal byť platný po celú dobu pobytu. Na vstup do Spojeného kráľovstva teda nebudeme potrebovať víza na pobyt, ktorý nepresahuje 6 mesiacov. V zásade platí, že občan EÚ, nemôže počas krátkodobého bezvízového pobytu do 6 mesiacov vykonávať na území Spojeného kráľovstva zárobkovú činnosť. Ak však plánujeme zostať v Spojenom kráľovstve na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov a budeme v Spojenom kráľovstve pracovať, študovať alebo žiť, bude sa na nás vzťahovať vízová povinnosť. Žiadosť o víza budeme potom môcť podať prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budeme musieť preukázať, že spĺňame príslušné kritéria a dosiahneme potrebný počet bodov na získanie víza, o ktoré sa uchádzame.

Osoby, ktoré sú zaregistrované v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settled Scheme), osoby s pobytovým povolením cezhraničného pracovníka a ďalšie osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, môžu naďalej používať svoj občiansky preukaz najmenej do 31. decembra 2025. Registrovaní občania tak budú môcť do 31. decembra 2025 naďalej používať pri cestách do Spojeného kráľovstva aj platné občianske preukazy vydané v súlade so štandardmi ICAO (obsahujúce elektronický čip). 

Na osoby, ktoré budú cestovať do Spojeného kráľovstva z EÚ v rámci turistického styku, sa budú vzťahovať kontroly na hraniciach (letiskách) rovnako, ako pri cestách do a z tretích krajín. Ďalej sa môže od nich tiež požadovať, aby napríklad v prípade turistiky preukázali, že do Spojeného kráľovstva cestujú za týmto účelom, že si zabezpečili ubytovanie počas tohto pobytu, že sú schopné uhradiť si cestu späť, prípadne iné ďalšie cesty a pod. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá cestuje do Spojeného kráľovstva sama, bude možno potrebné preukázať sa listom rodiča alebo zákonného zástupcu, obsahujúcim jeho kontaktné údaje a súhlas s vycestovaním do Spojeného kráľovstva. 

Ako cestovať s domácim zvieratkom ?

Pokiaľ by sme chceli cestovať do Spojeného kráľovstva aj so svojim domácim miláčikom (pes, mačka), bude potrebné splniť nasledovné podmienky:

  • zvieratko musí byť začipované a zaočkované proti besnote (u psov môže byť tiež vyžadované potvrdenie o odčervení),
  • je potrebné mať pas alebo úradné veterinárne osvedčenie tretej krajiny.

Záver

Cestovanie do Spojeného kráľovstva do 31. októbra tohto roku v podstate nič neovplyvní. Občanom sa však odporúča naďalej sledovať oficiálne stránky britských úradov, ako aj webové stránky vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, vrátane Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Zdroj:

www.mzv.sk

https://www.gov.uk