EU legal shot: Marec 2020 - 2. vydanie

EU legal shot je tu pre vás dnes opäť so zaujímavými novinkami ohľadom činnosti Európskej komisie. Tá totiž začína bojovať proti nelegálnej práci, spúšťa hĺbkové vyšetrovania ohľadom známej leteckej spoločnosti a chce spustiť prístupové rokovania dvoch krajín do EÚ. Čítajte a dozviete sa viac!

Andrea Palgutová 09. 03. 2020 3 min.

Komisia začína kampaň na boj proti nelegálnej práci

Nelegálna práca zbavuje pracovníkov sociálnej ochrany, narúša hospodársku súťaž medzi podnikmi a vedie k veľkým medzerám vo verejných financiách. Preto sa Európska komisia rozhodla spustiť prvú európsku kampaň za legálnu prácu. Zámerom tejto iniciatívy je zvýšiť informovanosť pracovníkov, spoločností a tvorcov politík, že nelegálna práca sa nevypláca.
Spustením tejto kampane chce Komisia dosiahnuť, aby sa pracovníci, spoločnosti a vlády spojili a aby uznali výhody legálnej práce. EÚ stupňuje úsilie v boji proti nelegálnej práci, podnecuje spoluprácu medzi členskými štátmi a zvyšuje informovanosť v celej Európe. Týmito krokmi chce urobiť z nelegálnej práce minulosť.
Vzhľadom na to sa 16. marca 2020 v členských štátoch EÚ začne týždeň činnosti pre legálnu prácu. Pozostáva napríklad z aktivít inšpekcie v rizikových odvetviach, informačných stretnutí, návštev na stredných školách a z rôznych ďalších.

Komisia začala hĺbkové vyšetrovanie týkajúce sa spoločnosti Ryanair a letiska Béziers

Pre tých, ktorý nepoznajú letisko Béziers treba uviesť, že je to regionálne letisko vo francúzskom regióne Occitanie. Prednedávnom obdržala Komisia sťažnosť týkajúcu sa prevádzkovej pomoci poskytnutej prevádzkovateľmi letiska v Béziers a zároveň dohôd o marketingu a letiskových službách uzavretých medzi nimi a spoločnosťou Ryanair od roku 2007 až do súčasnosti. Sťažovateľ v nej tvrdil, že prevádzková pomoc a dohody predstavovali nezákonnú štátnu pomoc v prospech spoločnosti Ryanair a letiska Béziers.
Európska komisia preto začala hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či sú predmetné záležitosti týkajúce sa spoločnosti Ryanair a letiska Béziers v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.
V posledných rokoch Komisia uzavrela už niekoľko podobných prípadov, pričom zistila, že viaceré neboli v súlade s pravidlami o štátnej pomoci. Išlo napríklad o letiská v Montpellier, Nîmes. , Pau a Angoulême vo Francúzsku, Altenburg-Nobitz v Nemecku, Klagenfurt v Rakúsku a sardínske letiská Cagliari, Olbia a Alghero v Taliansku. V súčasnosti skúma aj ďalšie dohody medzi orgánmi verejnej moci a leteckými spoločnosťami na určitých regionálnych letiskách, napríklad týkajúce sa nemeckého letiska Frankfurt-Hahn alebo španielskych letísk Reus a Girona.

Pokrok Albánska a Severného Macedónska v reformách týkajúcich sa právneho štátu 

Kandidátske krajiny, ktoré sú v procese „transponovania“ právnych predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov, zintenzívnili svoju prácu a v kľúčových oblastiach, na ktoré ich upozornila Rada v júni 2018, dosiahli ďalšie kladné a udržateľné výsledky.
Komisia predložila správu o ich výsledkoch, v ktorej kladne hodnotí pokrok Albánska pri uskutočňovaní reformy súdnictva, procese preverovania sudcov a prokurátorov, ako aj výsledky dosiahnuté v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti vrátane prípadov pestovania marihuany a pašovania tvrdých drog. Správa ohľadom pokroku Severného Macedónska poukazuje na významné kroky, ktorými sa posilňuje nezávislosť súdnictva, ako i na lepšie výsledky v oblasti boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a pokrok v reforme spravodajských služieb a verejnej správy.
Je teda zrejmé, že v blízkej budúcnosti môžeme očakávať začatie prístupových rokovaní s týmito dvoma krajinami.

Zdroj: Európska komisia