EU legal shot: Marec 2020 - 4. vydanie

Tak ako každý pondelok, i dnes je tu pre vás krátky EU legal shot. V tom dnešnom sa dočítate o spojenectve Európskej únie s Afrikou, pôžičke od Európskej investičnej banky v prospech Poľska a životného prostredia a na záver to, aký je nový akčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo. Čítajte a dozviete sa viac!

Andrea Palgutová 22. 03. 2020 4 min.

SILNEJŠIE PARTNERSTVO S AFRIKOU UŽ V ROKU 2020

„Naše dva kontinenty sa potrebujú, aby mohli posilniť sami seba, posilniť sa navzájom a naplniť spoločnú ambíciu, ktorou je lepší svet spočívajúci na medzinárodnom poriadku založenom na pravidlách.“ (európska komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová)
Práve táto veta je vedúcou ideou, kvôli ktorej sa Európska komisia spolu s vysokým predstaviteľom pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodli predstaviť dokument, ktorého obsahom sú základy novej stratégie vzťahov s Afrikou. Stratégia obsahuje návrhy na zintenzívnenie spolupráce prostredníctvom partnerstva v piatich kľúčových oblastiach, ktorými sú ekologická transformácia, digitálna transformácia, udržateľný rast a pracovné miesta, mier a správa vecí verejných a migráciu a mobilitu.
Na základe tohto dokumentu bude Európa rokovať s africkými partnermi o novej spoločnej stratégii až do októbra 2020, kedy má na samite EÚ a AÚ dôjsť k jej schváleniu.
Dokument vytvára perspektívu spolupráce na opatreniach ako sú napríklad: Dosiahnuť rýchle zlepšenie v oblasti vzdelávania, znalostí a zručností, výskumných a inovačných kapacít, ochrany a zlepšovania sociálnych práv a odstraňovania detskej práce. Maximalizovať prínosy ekologickej transformácie a minimalizovať hrozby pre životné prostredie. Prilákať investorov podporou afrických štátov pri prijímaní politík a regulačných reforiem, ktoré zlepšujú podnikateľské a investičné prostredie, okrem iného aj vytváraním rovnakých podmienok pre podnikanie. Začleniť otázky dobrej správy vecí verejných, demokracie, ľudských práv, právneho štátu a rodovej rovnosti do prijímaných opatrení a spolupráce. Okrem týchto nájdeme v spomínanom dokumente ešte mnoho ďalších zaujímavých opatrení podporujúcich spoluprácu týchto dvoch kontinentov.

EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA POSKYTLA PÔŽIČKU NA VÝSTAVBU PRVEJ VETERNEJ FARMY V POĽSKU

Ignitis Group je medzinárodná energetická spoločnosť a jedna z najväčších energetických skupín v pobaltskom regióne. Jej poslaním je urobiť svet inteligentnejším a preto vyrábajú, distribuujú a dodávajú „zelenú“ energiu, čím vyvíjajú inteligentné energetické riešenia.
Európska investičná banka s ňou podpísala zmluvu o pôžičke, v ktorej sa prisľúbila poskytnúť pôžičku vo výške 258 miliónov PLN, čo je v prepočte približne 60 miliónov EUR, na výstavbu a prevádzku strednej veternej elektrárne, ktoré bude pozostávať z 29 turbín, s celkovým inštalovaným výkonom 94 MW. Táto pôžička pokrýva približne 47% investičných nákladov na projekt a jej financovanie je podporované Európskym fondom pre strategické investície.
Predmetná veterná farma sa už teraz nachádza v Pomoranskom vojvodstve, približne 50 km od pobrežia Gdaňského zálivu, v obciach Dzierzgon a Stary Targ. Jej výstavba sa začala totiž už v júli minulého roka a predpokladá sa, že projekt bude uvedený do prevádzky na jar 2021. Veterná farma má očakávanú kapacitu až 300 GWh elektrickej energie, ktorá potenciálne zásobuje čistou energiou približne 75 000 domácností, na ročnom základe.
Každou takouto investíciou je Európska únia o krok bližšie k jej cieľu dosiahnuť do roku 2050 neutrálnosť klímy v Európskej únii.

EURÓPSKA KOMISIA PRIJALA NOVÝ AKČNÝ PLÁN PRE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

V súčasnosti je naše hospodárstvo stále prevažne lineárne. Len 12 % druhotných surovín a zdrojov sa vráti späť do hospodárstva. Mnohé výrobky sa príliš rýchlo pokazia, nedajú sa opätovne použiť, opraviť či recyklovať a mnohé z nich sa vyrábajú len na jedno použitie.
Nový akčný plán sa svojimi opatreniami počas celého životného cyklu výrobkov zameriava na to, aby naše hospodárstvo bolo pripravené na ekologickú budúcnosť a aby sa zvýšila naša konkurencieschopnosť pri zabezpečení ochrany životného prostredia a nových práv pre spotrebiteľov. Nový plán nadväzuje na úsilie vynakladané od roku 2015 a zameriava sa na dizajn výrobkov a ich výrobu v kontexte obehového hospodárstva. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby použité zdroje zostali čo najdlhšie v hospodárstve EÚ.
V akčnom pláne pre obehové hospodárstvo teda nájdeme opatrenia, ktorých hlavným cieľom je urobiť z udržateľných výrobkov v EÚ bežný štandard. Napríklad výrobky uvedené na trh EÚ budú navrhnuté tak, aby vydržali dlhšie a aby sa dali jednoduchšie opraviť, recyklovať a viackrát použiť. Recyklovaný materiál v čo najväčšej miere nahradí primárne suroviny. Jednorazové výrobky sa obmedzia, bude sa riešiť problém predčasného zastarávania a zakáže sa zničenie nepredaného trvanlivého tovaru. Zamerajú sa najmä na sektory, ktoré využívajú najviac zdrojov, a teda majú vysoký potenciál obehovosti.