Nové pravidlá výberu policajného prezidenta zverejnené!

Čakajú nás legslatívne zmeny. Prinesú však zmenšenie rozdielu medzi formálne predpokladaným stavom a tým skutočným?

Redakcia 18. 04. 2018 1 min.

"Táto legislatíva počíta nielen s výmenou na pozícii policajného prezidenta, ale aj s povinnými výberovými konaniami všetkých vrcholových riadiacich funkcionárov aj v Policajnom zbore, aj v policajnej inšpekcii," doplnil vtedajší minister vnútra Drucker.

Minister označil zmeny v spôsobe obsadzovania riadiacich funkcionárov v Policajnom zbore za svoju absolútnu prioritu. Minister chce presadiť povinné výberové konania na obsadzovania všetkých vrcholových pozícií v polícii. Príslušný návrh zákon bol do pripomienkového konania predložený 12. apríla 2018.

Predložený návrh zákona, ktorý mení a dopĺňa zákon o Policajnom zbore, Trestný poriadok, zákon o štátnej službe, zákon o prokuratúre a zákon o sťažnostiach okrem iného upravuje organizáciu a riadenie polície, zvýrazňuje procesnú nezávislosť vyšetrovateľov úradu inšpeknej služby. Obsahuje úpravu menovania a odvolávania prezidenta PZ a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Upravuje tiež povinnosť vykonať výberové konanie na ďalších vysokých funkcionárov Policajného zboru, pričom sa im ustanovuje aj funkčné obdobie. Zavádza aj nový druh štátnej služby - kadeta, účelom čoho je umožniť už v služobnom pomere získať policajné vzdelanie mladým ľuďom bezprostredne po získaní úplného stredného vzdelania.

Zdroj: MV SR