# ručenie správcu vkladu

V súčasnosti už účinná novela Obchodného zákonníka zaviedla v § 60 ods. 2 novú povinnosť pre správcov vkladov. Hodnotiť ju možno pozitívne.

24. 02. 2014 2 min. Redakcia