# znalecké posudky

​Poslanci dňa 6.2.2018 v parlamente definitívne odobrili veľkú novelu zákona  o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

08. 02. 2018 2 min. Redakcia

Do medzirezortného pripomienkovania bola predložená novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Návrh na jednej strane zavádza opatrenia, ktoré pomôžu znalcom, tlmočníkom a prekladateľom pri výkone ich činnosti. Na strane druhej podstatne zvyšuje verejnú kontrolu v konaniach pri vyvodzovaní zodpovednosti voči znalcom, tlmočníkom a prekladateľom.  

19. 09. 2017 2 min. Redakcia

Dňa 1. apríla 2014 NR SR schválila zákon, ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa zákona o dobrovoľných dražbách. Táto zmena súvisí so zmenami v Občianskom zákonníku, Exekučnom poriadku a iných právnych predpisoch súvisiacich s ochranou spotrebiteľa.

17. 04. 2014 3 min. Redakcia