Práca v inštitúciách EÚ: Ako na to?

Práca v inštitúciách Európskej únie je lákavým predpokladom nielen pre zvýšenie profesionálnych schopností, ale aj zlepšenie finančnej situácie. Pre mnohých dobrodrúžstvo, pre iných zase cesta pre vytvorenie trvalej a úspešnej kariéry. Ako sa o prácu v inštitúciách EÚ správne uchádzať?

Redakcia 07. 09. 2017 3 min.
Prvý krok

Postup podávania prihlášok na pracovné pozície v jednej z inštitúcií alebo orgánov EÚ sa líši v závislosti od druhu zmluvy. Existuje niekoľko kategórií (s výnimkou práce nezávislých spolupracujúcich osôb) pracovných zmlúv: trvalá pracovná zmluva, zmluva na dobu určitú a dočasná zmluva. V ponuke sú aj stáže. V tejto časti nájdete podrobné informácie o tom, ako si podať prihlášku v prípade uvedených druhov zmlúv a stáže.

Pre každý druh zmluvy treba absolvovať príslušné výberové konanie. Uistite sa, že dodržiavate stanovené lehoty pre každú fázu konania a že spĺňate všetky kľúčové kvalifikácie na vybrané pracovné miesto. Zároveň si overte, či budete musieť absolvovať testy na počítači alebo v hodnotiacom centre. Keď si prečítate informácie o rôznych typoch výberových konaní, môžete si vyskúšať niektorý zo vzorových testov.

 

Kto zodpovedá za výberové konanie

Keď si vyberiete pozíciu, o ktorú sa chcete uchádzať, skontrolujte si v oznámení o výberovom konaní, kto bude zodpovedný za spracovanie vašej prihlášky. Vo väčšine prípadov, najmä ak ide o zmluvy na neurčité obdobie a zmluvy na dobu určitú, bude zodpovednou organizáciou Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). V takomto prípade bude EPSO dohliadať na výberové konanie od podania online prihlášky po účasť na testoch v hodnotiacom centre a zároveň bude k dispozícii v prípade akýchkoľvek otázok.

Pre každé výberové konanie sa ustanovuje osobitná výberová komisia, ktorá zodpovedá za výber uchádzačov na každom stupni konania a zostavuje konečný zoznam úspešných uchádzačov. Každá výberová komisia sa skladá z úradníkov inštitúcií EÚ a EPSO zabezpečuje, aby sa všetky výberové komisie striktne pridŕžali postupov. Postup náboru zamestnancov zahŕňa aj útvary ľudských zdrojov v inštitúciách EÚ, ktoré zodpovedajú za nábor úspešných uchádzačov, t. j. za obsadzovanie konkrétnych voľných pracovných pozícií uchádzačmi zo zoznamov, ktoré spravuje EPSO. Pred ponúknutím pracovnej pozície si inštitúcie pozývajú potenciálnych zamestnancov na pohovor.

 

Ak uvažujete o práci v inštitúciách EÚ, skôr ako sa prihlásite, pozrite si rôzne typy zmlúv, ktoré EÚ ponúka. Hoci je možné získať miesto stáleho zamestnanca, možno bude vašim ambíciám a potrebám viac vyhovovať zmluva na dobu určitú. Bez ohľadu na to, aký typ zmluvy sa viaže na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate, majte na pamäti, že pravdepodobne budete musieť absolvovať výberové konanie a že môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa dozviete, či ste boli úspešný.

Viac podrobných informácií o nábore, kariérnom postupe, mzde a zamestnaneckých výhodách nájdete v služobnom poriadku.

V inštitúciách EÚ existuje 6 základných typov pozícií, o ktoré sa môžete uchádzať.

Ide o pozíciu:

  • Stáleho zamestnanca
  • Zmluvného zamestnanca
  • Dočasného zamestnanca
  • Stážistu
  • Vyslaného národného experta
  • a Krátkodobého pracovníka (na obdobie spravidla do 6 mesiacov).

 

V našom seriály o možnostiach práce pre inštitúcie EÚ sa v ďalšom diely dozviete, čo tieto pozície znamenajú a kde je možné sa na ne prihlásiť.