Predĺžená lehota na podanie daňového priznania

K aktuálnej situácii spôsobenej rozsiahlym výskytom vírusu COVID-19 sa prispôsobujú všetky oblasti života a výnimkou nie je ani oblasť daní. Pred pár dňami vyhlásila prezidentka finančnej správy s ministrom financií SR opatrenie týkajúce sa predĺženia lehoty na podanie daňového priznania pre niektoré osoby. Zistite, či sa jedná aj o vás.

Bc. Magdaléna Karvaiová 16. 03. 2020 3 min.

Ako sme už v úvode avizovali, predĺžená lehota sa netýka úplne všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré sú daňovníkmi v Slovenskej republike. Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že sa týka osôb, ktoré nie sú povinné komunikovať v elektrickej forme

Ak ste platiteľom DPH, právnickou osobou zapísanou v Obchodnom registri SR alebo fyzickou osobou podnikateľom, bez podania žiadosti o predĺženie lehoty sa na vás vzťahuje štandardná lehota na podanie, teda do 31. marca 2020. Zvýhodnenie sa na vás teda nevzťahuje. Ak však nestíhate všetky podklady k daňovému priznaniu skompletizovať a dodržať riadnu lehotu ktorá uplynie do konca marca, využite svoju možnosť predĺžiť túto lehotu, na čo sa však vyžaduje vaša aktívna participácia. Ak do 31. marca 2020 oznámite finančnej správe, že daňové priznaie podáte v dodatočnej lehote, pôvodnú lehotu dodržať nemusíte a táto sa vám predĺži o dodatočné 3 mesiace, v prípadoch ak máte príjmy aj zo zahraničných zdrojov až o 6 mesiacov. Bližšie informácie k predĺženiu lehoty, ak sa na vás predĺženie automaticky nevzťahuje nájdete na portály finančnej správy tu.

Komu sa lehota automaticky predĺži 

Zvýhodnenie vo forme automatického predĺženia lehoty sa vzťahuje na podávanie "papierových" daňových priznaní. 

Využiť ho môžu fyzické osoby - nepodnikatelia, ak:

  • majú len príjmy zo závislej činnosti a z rôznych dôvodov si podávajú daňové priznanie typu A a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;

  • dosahujú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja nehnuteľnosti, nepeňažné výhry, príjmy z predaja cenných papierov, z prevodu obchodného podielu, príjmy z kapitálového majetku (napríklad príjmy z vrátenia podielových listov, výnosy z dlhopisov, úroky z poskytnutých pôžičiek), a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú registrovaní na daňovom úrade;

  • dosahujú príjmy z vytvorenia diela podľa autorského zákona (umelci), príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu podľa autorského zákona;

  • dosahujú príjmy z osobnej asistencie;

  • dosahujú  príjmy z činnosti výkonných športovcov podľa zákona o športe;

  • dosahujú príjmy z činnosti znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Automatické predĺženie sa týka aj právnických osôb, ktoré: 

  • nie sú zapísané v obchodnom registri, za predpokladu, že nie sú platiteľmi DPH;

  • sú daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (tí sú uvedení v § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov, napr. občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb a iné);

  • sú pozemkové spoločenstvá;

  • sú zahraničné osoby, ak nie sú platiteľmi DPH u nás a nie sú zapísané v našom obchodnom registri.

Ak si daňové priznanie podáte a daň zaplatíte do 31.5.2020, spĺňate zákonnú lehotu, pričom nemusíte úradu nič oznamovať.

Zdroj: Finančná správa