Slovenskí policajti išli do Grécka pomáhať upokojiť situáciu na hranici

Grécka republika požiadala Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž na základe kritickej situácie, ktorá na prelome mesiacov február a marec 2020 vznikla na Grécko – Tureckej hranici, o nasadenie tímu rýchleho pohraničného zásahu, ktorý má prispieť k upokojeniu situácie v oblasti a k zabráneniu vstupu nelegálnych migrantov na územie EÚ.

Redakcia 12. 03. 2020 2 min.

Výkonný riaditeľ agentúry posúdil situáciu a vzhľadom na jej vážnosť rozhodol 3. marca 2020 o nasadení požadovaného tímu do oblasti Evros v počte 100 policajtov. V súlade so stanovenými počtami pre jednotlivé členské štáty sa Slovenská republika bude na tvorbe tímu podieľať ôsmimi policajtmi určenými na vykonávanie činností súvisiacimi s hraničným dozorom. Celý náš tím bude pôsobiť v priestore hraničného prechodu Kastanies.

Vyslaniu predchádzalo veľa dôležitých činností začínajúc výberom skúsených a jazykovo vybavených policajtov, pokračujúc logistickým zabezpečením, informovaním o situácii a povinnostiach, ktoré budú plniť v spolupráci s príslušníkmi gréckej polície a tiež služieb hraničnej polície z ďalších členských krajín. Okrem toho sme pre náš tím zabezpečili dostatočné množstvo ochranných prostriedkov súvisiacich s ochranou proti Covid – 19.

Mimoriadnu pozornosť sme samozrejme venovali ochrane zdravia našich policajtov. Pre prípad osobného kontaktu s nelegálnymi migrantmi, sú všetci naši vybavení proti úderovými kompletmi, prilbami a štítmi, ktoré im zabezpečia potrebnú ochranu.

Začiatkom týždňa osem takto pripravených a vystrojených policajtov odprevadil na cestu do Grécka 1. zástupca riaditeľ úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ plk. Mgr. Róbert Gucký.

Slovenská republika si je vedomá spoločnej zodpovednosti členských štátov za ochranu schengenskej hranice a je pripravená poskytovať solidárnu pomoc krajinám, na území ktorých nastala nezvládnuteľná situácia. V roku 2019 sme prostredníctvom bilaterálnej pomoci a zapojenia do operačných aktivít agentúry Frontex vyslali 188 policajtov. Rovnaký počet policajtov sme pripravení vyslať aj v roku 2020. V prípade potreby, ak by kritická situácia na hranici Grécka s Tureckom trvala dlhodobo, resp. ak by sa podobná kritická situácia vyskytla aj na iných úsekoch schengenskej hranice, sme pripravení počet vysielaných policajtov zvýšiť.

Zdroj: Prezídium Policajného zboru SR