Vonku bez rúška, či večera vo vnútri obľúbenej reštaurácie – aj toto je štvrtá fáza uvoľňovania opatrení

Dlho očakávaný deň spustenia štvrtej fázy nastal. Otvorenie viacerých prevádzok, škôl, povolenie organizovať podujatia, či uvoľnenia v oblasti nosenia rúšok. Prečítajte si s nami, aké pravidlá musíte pri nových možnostiach dodržiavať a tiež, aké plánované opatrenia sa do štvrtej fázy nakoniec nedostali.

Bc. Magdaléna Karvaiová 20. 05. 2020 8 min.

Ako sa od dnes upravujú už platné opatrenia

 1. Viac ľudí v obchodoch

Po novom platí, že každá prevádzka musí zabezpečiť, aby v jednom okamihu neprekročil počet zákazníkov limit 1 zákazník / 15 m2, pričom sa do počtov nezapočítavajú deti. Táto nová úprava mení doterajšie opatrenie, ktoré zavádzalo pravidlo 1 zákazník / 25 m2. Aj naďalej však musia všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby dodržiavať vymedzené pravidlá, ktoré sú:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) - táto povinnosť sa však nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené opatrenia, ako aj oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch a predmetov, ktorých sa zákazníci dotýkajú (napr. kľučky, pomôcky) a na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
 1. Ďalšie skrášľovacie prevádzky

K doterajším otvoreným skrášľovacím prevádzkam, ktorými sú napr. kaderníctva, holičstvá či kozmetické salóny sa od dnešného dňa pridávajú aj prevádzky ponúkajúce služby tetovania, piercingov a nastreľovania náušníc.

 1. Vnútorné turistické atrakcie

K doterajším vonkajším turistickým atrakciám pribudne otvorenie aj interiérových alternatív. Toto sa nevzťahuje na prevádzky ZOO a botanických záhrad, v ktorých môžu byť naďalej sprístupnené len ich vonkajšie časti.

Čo nové sa od dnes zavádza

 1. Kiná, divadlá a iné hromadné podujatia

Od dnešného dňa máte možnosť opäť navštíviť kultúrne zariadenia akými sú divadlá, kultúrne podujatia alebo prevádzky kina. Čo však musí byť dodržané? V prvom rade je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa do prevádzky alebo na podujatie v jednu chvíľu dostal len maximálny počet osôb, ktorý je 100. Toto platí aj na ďalšie hromadné podujatia, ktoré môžu organizovať jednotlivci (napríklad oslava).

V prípade divadiel, kín, a kultúrnych či umeleckých predstavení musí byť tiež dodržané nasledovné:

 • Medzi sediacimi návštevníkmi musia byť dodržané dvojmetrové odstupy čo v praxi znamená, že medzi jednotlivcami bude musieť byť niekoľko voľných sedadiel. Predaj vstupeniek na sedadlá umiestnené vedľa seba je povolený len pre osoby, ktoré sú buď rodinnými príslušníkmi, alebo partnermi.
 • Na toaletách a ďalších hygienických zariadeniach prevádzky (napríklad prebaľovacie kúty pre bábätká), musia byť umiestnené papierové utierky a tekuté mydlá, pričom sušiče rúk a im podobné zariadenia vytvárajúce aerosól musia byť v prevádzke vypnuté. Zároveň platí, že sa tieto miestnosti musia vydezinfikovať každú hodinu.
 • Pred každým predstavením je potrebné vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, akými sú napríklad kľučky alebo pulty.
 • Po novom si obľúbený film či predstavenie vychutnáte len „na sucho“. V týchto prevádzkach sa od dnešného dňa zakazuje predaj aj konzumácia jedla či nápojov.
 • Zákaz konzumácie sa týka aj ďalšej povinnosti, na ktorú netreba zabúdať ani v priestoroch divadiel či kín, ktorou je nosenie rúška. To ste povinný mať nasadené po celú dobu.
 • Od dnes si už neposedíte ani vo foyeroch. V tzv. „čakárni“ pred predstavením budú miesta na sedenie buď dočasne odstránené, alebo ohradené páskou. Napokon, v týchto miestnostiach sa zákazníci zdržiavať nebudú – hneď po zakúpení lístka sú všetci povinní zaujať svoje miesta v sálach.
 1. Schôdze zo zákona

Či už ste členom orgánu obchodnej spoločnosti, v ktorom plánujete zasadnutie valného zhromaždenia, alebo vás zaujíma otázka hlasovania pri zasadnutiach Národnej rady SR či stretnutí politických strán v snemoch, kľúčovou odpoveďou na väčšinu otázok je neobmedzený počet prítomných.

Na rozdiel od obmedzenia v limite zákazníkov na hromadných podujatiach, kde sa ich môže zúčastniť maximálne sto a musia mať dodržaný dvojmetrový odstup, v prípade schôdzí, ktorých organizácia vyplýva zo zákona, sa limity nekladú. Jedinou podmienkou, ktorú je potrebné dodržať je prekrytie horných a dolných dýchacích ciest rúškom, alebo iným vhodným spôsobom.

 1. Obchodné centrá

Okrem detských kútikov sú od dnešného dňa aj všetky nákupné centrá a jednotlivé prevádzky, ktoré sa v nich nachádzajú. Samozrejme, sprístupnenie nákupných centier sa tiež viaže s povinnosťou dodržiavať viaceré pravidlá. Okrem všeobecných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby (viď bod 1 Viac ľudí v obchodoch), sú obchodné centrá a domy povinné dodržiavať aj osobitné opatrenia, ktorými sú:

 • Znefunkčniť sušiče rúk a im podobné zariadenia vytvárajúce aerosól,
 • Vybaviť toalety a ďalšie hygienické zariadenia nákupných centier papierovými utierkami a tekutým mydlom, pričom dezinfekciu týchto priestorov je povinné vykonávať každú hodinu,
 • Vo foyeroch, teda spoločných miestnostiach akými sú napr. chodby je zakázané sedenie,
 • V priestoroch, kde sa konzumujú jedlá a nápoje platia všetky pravidlá, ktoré sú určené pre prevádzky verejného stravovania, špecifikované nižšie v bode 7.
 1. Školy a škôlky

Od 1. júna nastane účinnosť dlho konzultovaného opatrenia, ktorým je otvorenie škôl, škôlok, ako aj školských klubov. V prípade škôlok príde k otvoreniu všetkých stupňov, pričom v prípade základných škôl pôjde iba o otvorenie tried prvého stupňa, teda 1. až 5. ročníka.

Návšteva školy či škôlky bude dobrovoľná. To znamená, že rodičia, ktorý svoje dieťa do školy alebo predškolského zariadenia umiestniť nebudú chcieť, môžu s ním ostať doma.

Limity sa budú vzťahovať aj na počty detí: v materských škôlkach budú povolené skupiny po 15 detí, na základných školách môže byť v skupine maximálne 20 detí.

Bližšie pravidlá pre vyučovanie majú byť zverejnené formou samostatného opatrenia v nasledovných dňoch, ktorého obsahom by malo byť aj pravidlo, že zriaďovatelia základných a materských škôl by pri výbere detí (tak, aby spĺňali maximálny možný počet v skupine) uprednostnili deti zdravotníckych zamestnancov, príslušníkov policajného a hasičského zboru, či príslušníkov zboru ozbrojených síl.

 1. Vnútorné plavárne a športoviská

Dôležitou informáciou pri využívaní vnútorných plavární a prevádzok športovísk je, že nebudú sprístupnené všetkým. Nové uvoľnenie bude umožnené len športovým zväzom alebo klubom. Športoviská, fitnes centrá či plavárne teda nebudú môcť navštevovať ostatní jednotlivci, s čím sa podľa predchádzajúceho plánu rátalo.

 1. Vonkajšie športoviská

Na druhej strane na vonkajších športoviskách môžu športovať všetky osoby, pričom na rozdiel od predchádzajúcej úpravy, sú okrem bezkontaktných športov povolené aj všetky ostatné druhy športov. Heslom pre vonkajšie priestory od dnes je: „všetci športujú všetky športy“. Na vonkajších športoviskách sú od dnes sprístupnené aj toalety, avšak stále platí podmienka, že nesmie byť prítomné obecenstvo a tiež nesmú byť sprístupnené šatne.

 1. Verejné stravovanie v interiéri

Od dnes budú môcť mať všetky reštaurácie, bufety, stravovacie zariadenia hotelov či penziónov a iné prevádzky verejného stravovania otvorené aj vnútorné priestory. Znamená to, že si od dnes môžete vychutnať jedlo v reštaurácii okrem terasy aj vo vnútri, pričom prevádzky týchto zariadení musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

 • otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 22:00 hod.; mimo tohto času je možné vykonávať len rozvoz,
 • medzi stolmi musia byť zachované odstupy minimálne 2 m,
 • za jedným stolom môžu byť prítomné iba dve osoby, alebo skupina rodičov s deťmi, alternatívne za jedným stolom môže sedieť viac skupín ľudí, pokiaľ je možné medzi nimi dodržať odstup najmenej dva metre,
 • vykonávať dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • zakazuje sa ručné umývanie kuchynského riadu, pričom riad sa mechanicky musí umývať pri teplote 80°C,
 • obsluhujúci personál používa tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonáva dezinfekciu rúk,
 • príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale má byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • toalety a ďalšie hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, sušiče rúk musia byť vypnuté a v týchto priestoroch musí byť vykonávaná dezinfekcia každú hodinu.
 1. Prekročenie hraníc

Ďalšie uvoľnenie, tentokrát v oblasti prechodu hraníc Slovenskej republiky bude platné až od štvrtka, 21. mája. Osoby, ktoré majú na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt, môžu navštíviť niektoré z Vládou vybraných krajín, pričom ak sa vrátia na územie Slovenska do 24 hodín, nebudú musieť absolvovať povinnú karanténu, ani sa nebude musieť preukazovať negatívnym testom.

Krajiny, ktoré je takto možné na jeden deň navštíviť, sú: Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Nemecko.

Keďže sa v daných krajinách epidemiologická situácia zlepšuje, rovnako ako u nás, Vláda SR týmto opatrením myslela najmä na osoby, ktoré majú v daných krajinách príbuzných alebo iné blízke osoby, ktoré už niekoľko týždňov, možno mesiacov nevideli.

POZOR! Ak chcete nové uvoľnenie využiť aj v praxi, nezabudnite si pripraviť povinný formulár. Tento nájdete v prílohe tlačovej správy Ministerstva vnútra tu.

 1. Nosenie rúška

Asi jednou z najočakávanejších zmien je uvoľnenie opatrení v oblasti nosenia rúšok. Od dnešného dňa nie je povinné nosiť rúška v exteriéri, ak ste vzdialený od cudzích osôb aspoň 5 m. V prípade osôb z rovnakej domácnosti, môžete byť v exteriéri v bezprostrednej blízkosti, pričom rúško na sebe mať nemusíte. Povinnosť nosiť rúško sa okrem vyššie uvedeného prípadu nevzťahuje ani na žiakov a učiteľov v školách, osoby športujúce ako vo vnútorných, tak aj vonkajších športoviskách, a tiež fotografované osoby na čas nevyhnutný pre zhotovenie fotografií.

 1. Ďalšie služby

Počas nedele ostávajú všetky maloobchodné prevádzky zatvorené. Zatvorené zostávajú aj prevádzky poskytujúce wellness služby alebo mokré procedúry, ktorých otvorenie bolo pôvodne naplánované na štvrtú fázu. Podľa slov hlavného hygienika môžeme očakávať zahájenie kúpacej sezóny 15. júna. Na druhú stranu je možné na základe návrhu lekára absolvovať liečebný pobyt v kúpeľoch. V zariadeniach pre seniorov naďalej platí zákaz návštev, s cieľom chrániť najohrozenejšiu skupinu obyvateľov v čo najvyššej možnej miere.