Súdny poplatok za elektronické podanie do obchodného registra je možné uhradiť už aj platobnou kartou

Ministerstvo spravodlivosti informuje, že od 16. júla 2020 je možné zaplatiť súdny poplatok za elektronické podania do obchodného registra platobnou kartou a to priamo z elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk

Veronika Ocejáková 20. 07. 2020 2 min.

Ako na to ?

Platba kartou prostredníctvom portálu www.slovensko.sk je možná pri elektronických podaniach:

  • Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
  • Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej podobe
  • Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej podobe
  • Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej podobe

Potom, čo bude podanie spracované, vám bude vystavený platobný príkaz, ktorý bude doručený do Vašej elektronickej schránky spolu s dátumom, do kedy musí byť uhradený. Príkaz na úhradu obsahuje variabilný symbol, názov služby, názov odosielateľa, základné informácie o platobných údajoch a podrobné informácie k úhrade. Po otvorení sa vám objaví možnosť prekliknúť sa na „zaplatiť kartou“ alebo prostredníctvom Pay by square oskenujete QR kód, ktorý je súčasťou platobného príkazu. Po úspešnej platbe vám príde do elektronickej schránky potvrdenie, v ktorom obdržíte aj účtovný doklad.

Informácie o úhrade budú súdu k dispozícií hneď po zaplatení a nebude nutné čakať 2 pracovné dni ako pri bankovom prevode. Zároveň sa týmto menia aj platobné údaje, kam bude smerovať súdny poplatok. Súdny poplatok už nebude smerovať do Štátnej pokladnici, ale na účet Slovenska v Poštovej banke.

Príklad v prípade s.r.o.

Firma Alfa s.r.o. sa rozhodla prostredníctvom elektronickej služby podať návrh na zmenu právnej formy v obchodnom registri. Po tom čo vypíše formulár nasleduje zaplatenie poplatku. Súdny poplatok sa chystá zaplatiť kvôli časovej nenáročnosti kartou. V tomto prípade nastáva otázka, akú kreditnú kartu môže použiť? Musí ísť o kreditnú kartu, ktorej majiteľom je firma? Nie nemusí. V samotnom platobnom príkaze budú uvedené platobné informácie, vďaka ním sa platba automaticky spáruje. Preto nie je potrebné použiť vyslovene firemnú platobnú kartu. Následne je platba pripísaná na účet súdu spravidla tretí pracovný deň po úhrade.