Trestné konanie a pachová identifikácia

Na oddelení metódy pachovej identifikácie odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ, ktoré sídli v Slovenských Ďarmotách sa v súčasnosti realizuje prevratný pilotný projekt, ktorý má potenciál celosvetového dosahu. 

Redakcia 28. 09. 2017 2 min.

Toto oddelenie porovnáva pachové stopy odobraté z miesta činu s pachovými stopami potenciálnych páchateľov trestných činov, ktorí mohli daný skutok spáchať. A práve pri tejto úlohe sa využíva nie jeden „komisár Rex“, keďže predmetné porovnávanie vykonávajú služobné psy. 

Nová metóda VAMA

Na Slovensku máme úplne jedinečnú a novú metódu s nazvom VAMA – názov je odvodených od jej tvorcov, ktorú bližšie opísal vedúci oddelenia metódy pachovej identifikácie Ján Varga:

  • „V rámci novej metódy nasadzujeme služobným psom na ich hlavy špeciálne čiapky s elektródami, ktoré sú prepojené so zariadením umiestneným na ich telách. Pomocou wifi signálu sa mozgové elektrické impulzy psa prenášajú do počítača, kde môžeme vidieť ako pes reaguje na jednotlivé pachy pri ich porovnávaní.“

Následne tieto počítačom zhromaždené a vyhodnotené výsledky tak jednoznačne preukážu hodnovernosť označenia pachovej stopy služobným psom.

Ako prebieha celý proces?

Samotné vyhľadávanie a spárovanie pachových stôp sa pre služobného psa začína očuchaním vybranej pachovej stopy a následne prejdením okolo niekoľkých konzerv s pachovými stopami na porovnanie. Ak pri niektorej pes dá signál psovodovi, tak dôjde k úspešnému spárovaniu a identifikácii páchateľa, ktorý na mieste činu zanechal pachovú stopu.

Celosvetový unikát

Z celosvetového hľadiska ide o prvé použitie elektroencefalografie (EEG) v metóde pachovej identifikácie. Na jej vývoji spolupracuje Aladár Maďari, špecialista na neurológiu a správanie zvierat z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Prvé výsledky poukazujú na vysokú objektivitu pri vyhodnocovaní kriminalistických pachových stôp. Vďaka potenciálu novej metódy majú závery pachovej identifikácie šancu stať sa plnohodnotným dôkazom v trestnom dokazovaní.

Orgány činné v trestnom konaní budú mať k dispozícii nielen písomný záznam o výsledku porovnávania, ale aj počítačom vygenerovaný dôkaz o mozgovej aktivite psa, kde budú viditeľné rozdiely medzi jeho reakciami na pachy, ktoré sa nezhodujú a ktoré sa s pachovou stopou vytypovaného páchateľa zhodujú.

Zdroj: MV SR