Za mesiac február priznal Ústavný súd 21 500 EUR

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci február 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 21 500 €.

Za mesiac február priznal Ústavný súd 21 500 EUR

Ponúkame Vám prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – február 2018 II. a prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – február 2018.

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej v záujme efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní realizuje Ústavný súd Slovenskej republiky od začiatku roku 2010 Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky vkonaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“.

Súčasťou tohto projektu je aj pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil porušenie základného práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a pravidelný mesačný štatistický prehľad rozhodnutí, v ktorých ústavný súd vyslovil porušenie základných práv sťažovateľov na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základné právo podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd.

I. Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v 13 sťažnostiach v mesiaci február 2018 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 21 500 .

P. č.

odporca

sp. zn. odporcu

sp. zn. ÚS SR

výrok nálezu

Primerané finančné zadosťučinenie

1.

Okresný súd Bratislava IV

7 C 279/04

I. ÚS 525/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Bratislava IV konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 3 000 €
4. OS Bratislava IV je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

3 000 €

2.

Okresný súd Trenčín

11 C 324/2015

I. ÚS 627/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Trenčín konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 500 €
4. OS Trenčín je povinný uhradiť trovy konania v sume 500,14 €

5. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

500 €

3.

Okresný súd Trnava

5 T 8/02

II. ÚS 527/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 4 000 €

 3. OS Trnava je povinný uhradiť trovy konania v sume 562,21 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

4 000 €

4.

Okresný súd Levice

Er 1635/99

II. ÚS 537/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Levice konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 500 €

 4. OS Levice je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 551,19 €

1 500 €

5.

Okresný súd Liptovský Mikuláš

6 D 697/06 Dnot 218/06

II. ÚS 538/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 1 000 €

 3. OS Liptovský Mikuláš je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume

  303,16 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

1 000 €

6.

Okresný súd Bratislava III

18 C 32/07

II. ÚS 663/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 500 €

 3. OS Bratislava III je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 303,16 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

2 500 €

2

7.

Okresný súd Žilina

8 C 250/09

II. ÚS 666/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 750 €

 3. OS Žilina je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 559,04 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

750 €

8.

Okresný súd Bardejov

3 C 215/06

II. ÚS 668/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Bardejov konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 750 €
4. OS Bardejov je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 559,04 €

750 €

9.

Okresný súd Piešťany

4 C 270/2013

II. ÚS 711/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Piešťany konať bez zbytočných prieťahov

 3. OS Piešťany je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

-

10.

Okresný súd Trnava

22 Er 90/08

II. ÚS 748/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. priznáva finančné zadosťučinenie každému v sume po 250 €

 3. OS Trnava je povinný uhradiť trovy konania v sume 374,81 €

 4. vo zvyšnej časti sťažnosti nevyhovuje

500 €

11.

Okresný súd Žilina

8 C 39/07

III. ÚS 591/2017

 1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

 2. prikazuje OS Žilina konať bez zbytočných prieťahov

 3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 2 000 €

 4. OS Žilina je povinný uhradiť trovy právneho zastúpenia v sume 374,81 €

2 000 €

12.

Okresný súd Bratislava I

17 C 184/08

III. ÚS 669/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a právo na prejednanie jej záležitosti v primeranej lehote porušené bolo

2. nepriznáva finančné zadosťučinenie
3. OS Bratislava I je povinný uhradiť trovy konania v sume 303,04 €

-

13.

Okresný súd Trenčín

27 Er 69/05

III. ÚS 745/2017

1. základné právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené bolo 2. prikazuje OS Trenčín konať bez zbytočných prieťahov
3. priznáva finančné zadosťučinenie v sume 5 000 €
4. OS Trenčín je povinný uhradiť trovy konania v sume 475,05 €

5 000 €

Legenda:
čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov)
čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (právo na prejednanie záležitosti v primeranej lehote)
 
II. Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci február 2018 rozhodol nálezom o zrušení 1 rozhodnutia všeobecného súdu a o vrátení veci na ďalšie konanie.
 

P.č.

odporca

sp. zn. odporcu

sp. zn. ÚS SR

porušené články

výrok nálezu

1.

Najvyšší súd Slovenskej republiky

4 Sžo 24/2016

III. ÚS 702/2017

čl. 46 ods. 1 ústavy čl. 6 ods. 1 dohovoru

1. základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie porušené bolo

2. rozsudok NS SR zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie 3. NS SR je povinný uhradiť trovy konania v sume 312,34 €

 

Legenda:

čl. 46 ods. 1a 3 Ústavy Slovenskej republiky (Každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky)

čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (Základné právo na rovnosť účastníkov v konaní)

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Právo na spravodlivé súdne konanie)

Zdroj: ÚS SR