Zatvorenie Oddelenia cudzineckej polície PZ v Žiline

Redakcia 30. 07. 2018 1 min.

Na základe rozhodnutia Centra podpory Ministerstva vnútra SR Žilina bude v objektoch areálu Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline (Bánovecká cesta 8, 010 01 Žilina) vykonaná odstávka vody z dôvodu údržby a čistenia vodovodného potrubia chemickými prípravkami v dňoch:

od 30. júla do 1. augusta 2018 (pondelok až streda).

Vzhľadom na vzniknutú situáciu je potrebné zatvoriť stránkové pracovisko Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru v Žiline.

Náhradné stránkové dni a stránkové hodiny na Oddelení cudzineckej polície PZ v Žiline budú:

štvrtok 2. augusta 2018 v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod.

piatok 3. augusta 2018 v čase od 07:30 hod. do 17:30 hod.