Záujemcov o osobný bankrot enormne pribúda

​Ani v roku 2018 záujem o osobný bankrot neutícha, práve naopak.

Redakcia 20. 08. 2018 1 min.

Eva Kováčechová, riaditeľka Centra právnej pomoci k tejto téme hovorí: „Za sedem mesiacov roku 2018 podali klienti viac žiadostí o oddlženie konkurzom ako za celý minulý rok. Počas júla sme evidovali 1 256 žiadostí o konkurz. Pracovníci Centra právnej pomoci v tomto čase poskytli viac ako 9-tisíc konzultácií- či už osobných, telefonických alebo emailom a podali sme návrh na súd v 1 418 prípadoch.“

​Počas 7 mesiacov roka 2018 zaznamenalo Centrum právnej pomoci vyše 62 tisíc kontaktov vo veci osobného bankrotu. Žiadosť o bankrot podalo 9 218 občanov a CPP podalo návrh na súd v takmer 8 151 prípadoch.

Osobný bankrot je zákonom upravený proces, ktorým sa fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže zbaviť svojich dlhov. Inštitút využili tisíce ľudí už bezprostredne po jeho zavedení v marci roka 2017. Dlhov sa môže po novom dlžník zbaviť pomocou jednej z dvoch alternatív – konkurzom alebo cez splátkový kalendár. Pri konkurze odovzdá na speňaženie majetok a súd následne rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd.

Zdroj: MS SR