EU legal shot: December 2019 - 3.vydanie

Európska Komisia chce vyčleniť až 25% z rozpočtu EÚ na zlepšenie klimatickej situácie. Ako sa plánuje stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom? Už od jari budú zrejme platiť nové pravidlá pre využívanie odpadových vôd, aký vplyv to bude mať na poľnohospodárstvo? Komisia zverejnila zoznam 115-tich leteckých spoločností, ktorými by ste rozhodli nemali letieť, viete, o ktoré ide? Aj tieto správy z pôdy EÚ vám prinášame v dnešnom vydaní EU legal shot-u.

Martina Rievajová 16. 12. 2019 4 min.

Prvý klimaticky neutrálny kontinent

Európska Komisia minulý týždeň predstavila Európsky ekologický dohovor, ktorý je plánom, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ. Dohovor tvorí plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov tak, aby bolo možné prejsť na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj zastaviť klimatická zmeny a znečisťovanie.

Dohovor nie je zameraný na konkrétnu oblasť, ale týka sa všetkých hospodárskych odvetví, ale najmä dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, stavieb a priemyselných odvetví, ako napríklad chemické látky, oceliarstvo či textil.

Komisia si spolu so zverejnením Dohovoru dala záväzok, že do 100 dní predloží prvý právny predpis v oblasti klímy, ktorého cieľom, ako aj iných snáh Komisie, bude do roku 2050 urobiť z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent.

Okrem spomínaného právneho predpisu, Komisia predloží aj stratégiu v oblasti Biodiverzity na rok 2030, novú priemyselnú stratégiu, stratégiu „Z farmy na stôl“, v ktorej sa zameria na udržateľné potraviny a mnohé ďalšie.

Všetky uvedené stratégie a plány si vyžadujú nemalé finančné prostriedky. Komisia preto odhaduje, že len do roku 2030 bude na naplnenie cieľov potrebovať približne 260 miliárd eur. Na základe tejto požiadavky pôjde viac ako 25% dlhodobého rozpočtu EÚ práve na naplnenie zmienených opatrených a o pomoc bude požiadaná aj Európska investičná banka ako európska klimatická banka.

Do uvedeného procesu chce Komisia zapojiť aj občanov, a preto v marci spúšťa projekt „Klimatický pakt“, v rámci ktorého chce občanom umožniť, aby vyjadrili k tejto téme svoj názor a navrhli vlastné riešenia situácií. Snáď aj táto snaha prispeje k zlepšeniu svetovej klimatickej situácii.

S kým určite nelietať

Posledný týždeň Európska komisia zverejnila aj aktualizovaný zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť. Ide o zoznam leteckých spoločností, ktoré nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, a preto podliehajú buď zákazu alebo obmedzeniam uskutočňovať lety v rámci EÚ.

Zo zoznamu boli vypustené všetky letecké spoločnosti pôsobiace v Gabone, a to z dôvodu výrazného zlepšenia leteckých podmienok a dohľadu. Naopak pod prísnu kontrolu sa dostal arménsky Výbor pre civilné letectvo, nakoľko sa preukázalo, že dohľad nad bezpečnosťou v uvedenej oblasti značne poklesol a už nezodpovedá európskym štandardom.

Momentálne je vo vzdušnom priestore EÚ zakázaných celkovo 115 leteckých spoločností. Z toho 109 leteckých spoločností sa v tomto zozname nachádza preto, že letecké úrady týchto štátov nedokážu poskytnúť dostatočný dohľad nad bezpečnosťou letov. Zvyšných 6 leteckých spoločností sa v Zozname nachádza z dôvodu obáv voči samotným spoločnostiam, a to napríklad Avior Airlines (Venezuela), Iraqi Airways (Irak) či Aseman Airlines (Irán).

Zoznam zakázaných leteckých spoločností nájdete tu.

Dohoda o opätovnom využívaní vody

Už v máji 2018 Komisia navrhla nové pravidlá, ktorými sa stanovujú minimálne požiadavky na kvalitu vody v záujme bezpečného opätovného využívania čistených komunálnych odpadových vôd, ktoré by mali byť využívané na zavlažovanie v poľnohospodárstve.

Momentálne však túto prax realizuje len niekoľko členských štátov, čo je škoda, vzhľadom na potenciál týchto opatrení. V prípade účinnosti zmienených pravidiel by sa tento systém mal jednoduchšie zavádzať a mal by aj stimulovať ďalšie členské štáty, aby s opätovným využívaním vody začali.

Od pravidiel sa očakáva, že poľnohospodári EÚ budú mať prístup a spoľahlivejšie dodávky čistej vody, vďaka ktorej sa budú môcť lepšie prispôsobiť zmene klímy a jej vplyvom na poľnohospodárstvo. Okrem toho táto koncepcia uľahčí aj bezproblémové fungovanie vnútorného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a vytvorí nové obchodné príležitosti pre prevádzkovateľov a poskytovateľov technológií.

Podľa nových pravidiel sa vyčistená komunálna odpadová voda, ktorá už prešla určitými procesmi má ďalej čistiť tak, aby potom spĺňala nové minimálne parametre kvality, a teda bola vhodná na použitie v poľnohospodárstve.

Dohodu, ktorou sa zavedú nové pravidlá, musí teraz schváliť Európsky parlament a Rada EÚ, teda možno nad účinnosťou Dohody uvažovať od jari budúceho roka.

Zdroj: Curia