Minister spravodlivosti sa stretol s predsedníčkou Ústavného súdu

Minister spravodlivosti Gábor Gál sa minulý týždeň na Ústavnom súde Slovenskej republiky v Košiciach stretol s jeho predsedníčkou Ivettou Macejkovou.

Redakcia 07. 05. 2018 2 min.

Témou ich spoločnej diskusie boli aj opatrenia smerujúce k zefektívneniu súdnych konaní.  Ústavný súd SR minister navštívil pred výjazdovým rokovaním vlády vo Vranove nad Topľou. Súčasťou jeho programu bolo aj stretnutie s predsedami súdov v Košickom kraji a návšteva Ústavu na výkon väzby v Košiciach. 

​S predsedníčkou Ústavného súdu hovorili o prieťahoch v súdnych konaniach, ktoré majú nepochybne dopad na úroveň vnímania dôveryhodnosti súdov a ich rozhodovacej činnosti. Spomínanej problematike a jej monitorovaniu sa od roku 2009 systematicky venuje aj predsedníčka Ústavného súdu v rámci projektu „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“.

Minister spravodlivosti Gábor Gál a predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková sa v rozhovore venovali aj opatreniam smerujúcim k efektívnejšiemu súdnictvu. „Aktuálne pripravujeme viaceré čiastkové opatrenia, ktoré by v nemalej miere mali prispieť k stabilizácii niekoľkoročného negatívneho trendu predlžovania súdnych konaní,“uviedol pri tejto príležitosti minister G. Gál. Veľkú časť rozhovoru venovali novému zákonu o ústavnom súde a tiež otázke kreovania pravidiel pri výbere kandidátov na ústavných sudcov.

Minister spravodlivosti v závere stretnutia zablahoželal predsedníčke Ústavného súdu k 25. výročiu vzniku Ústavnému súdu, ocenil rozhodovaciu činnosť ústavných sudcov a vyjadril záujem o spoluprácu medzi oboma inštitúciami.

Zdroj: MS SR