# autorský zákon

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo informáciu o plánovanej novele zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Aké sú ciele a na čo pripravovaný zákon reaguje sa dozviete v dnešnom článku.

21. 01. 2020 5 min. Redakcia

Správanie jednotlivých subjektov v rámci informačných služieb ako napríklad spoločnosti Google, býva čoraz častejšie predmetom právnych predpisov rôznych štátnych orgánov. Častokrát ide práve o špeciálne právne predpisy-technické predpisy. Čo musia štát a jeho orgány urobiť pre to, aby bolo možné takýto predpis uplatniť v jednotlivých situáciách? 

23. 09. 2019 2 min. Martina Rievajová

Svetoznámy internetový portál YouTube je v súčasnosti najväčšia a najpopulárnejšia internetová stránka pre zdieľanie videí, krátkych filmov, či hudobných videí rôzneho druhu. Moderný YouTube je samozrejme aj rodiskom mnohých internetových hviezd prezývaných YouTuberi, ktorí majú z toho, že si ich video každodenne pozrú milióny užívateľov, značnú popularitu a nemalý finančný prospech. Napriek tomu, že YouTube predstavuje fantastický a jednoduchý nástroj na zdieľane video obsahu s celým svetom, nie je už dnes tak jednoduché zdieľať akýkoľvek vytvorený obsah. Autorské práva začínajú mať na internete, a to aj vďaka moderným technológiám, stále väčšiu váhu a ich vymožiteľnosť každým rokom narastá.

26. 11. 2017 8 min. Lukáš Steiniger

Americké právo umožňuje pre porušenie U.S. Copyright Act-u alebo U.S. Millennium Digital Copyright Act-u zažalovať aj zahraničné subjekty, vylúčená nie je ani trestnoprávna zodpovednosť. V ohrození sú napríklad švédski, britskí, ale aj českí alebo slovenskí provideri, ktorých služby sú dostupné v USA alebo tam majú umiestnené servery. Dočkáme sa protipirátskych procesov aj na Slovensku? Pravdepodobne áno, otázne je len načasovanie.

02. 11. 2013 5 min. Redakcia