# nálezy ústavného súdu

Ústavný súd ČR vydal nález v trestnej veci neposkytnutia starostlivosti a porušenia práva sťažovateľa podľa čl. 39 Listiny základných ľudských práv a slobôd, v zmysle ktorého len zákon môže stanoviť, ktoré konanie je trestným činom.

05. 04. 2018 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky vydal zaujímavý nález týkajúci sa určenia výšky výživného a stanovenia určitých hraníc pri rodičoch s nadštandardným príjmom.

23. 11. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd ČR rozhodol o sťažnosti týkajúcej sa ponechania obvineného vo väzbe, keď mu hrozil podmienečný trest odňatia slobody, čím všeobecné súdy porušili jeho základné práva a slobody.

17. 11. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o šikanóznom exekučnom návrhu, ktorému bola napriek tomu poskytnutá súdna ochrana, čo založilo porušenie práva na spravodlivý proces.

07. 10. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Konania, týkajúce sa pracovnoprávnej agendy nie sú v slovenskej, či českej justícii ničím ojedinelým. Osobitnú pozornosť by sme chceli venovať sporom medzi zamestnancom a zamestnávateľom v prípadoch, kedy došlo k úrazu, či poškodeniu zdravia na pracovisku. Nepochybne ide o spory, vyžadujúce si rozsiahle zisťovanie skutkového stavu. Čo však v prípade, že vôbec nie je jasné, či k vzniku pracovného pomeru vôbec došlo?

02. 10. 2017 4 min. Martin Toček

Dnes si môžete prečítať v koľkých prípadoch Ústavný súd Slovenskej republiky vyslovil v I. polroku 2017 porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

21. 08. 2017 2 min. Redakcia

Skupina senátorov podala na Ústavný súd ČR návrh na zrušenie niektorých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platnom znení. Prečítajte si o tom, aký názor zastal Ústavný súd ČR v tejto právnej veci.

28. 03. 2017 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd ČR rozhodoval o porušení práva na slobodnú voľbu povolania pre odmietnutie vykonania zápisu advokátskeho koncipienta do Českej advokátskej komory.

30. 12. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Dlhšiu dobu je diskutovaná otázka, či má rodič povinnosť zaočkovať svoje dieťa, ak mu táto povinnosť vyplýva síce z právneho predpisu, ale na druhej strane, s očkovaním svojho dieťaťa z určitých príčin nesúhlasí. Ohľadne tejto problematiky vydal Ústavný súd ČR koncom minulého roka rozhodnutie, ktoré môžeme považovať za prelomové.

07. 02. 2016 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská