Správy

V utorok 19.11.2013 Ústavný súd SR pod vedením I. Macejkovej na neverejnom zasadnutí pléna odoprel súhlas na trestné stíhanie sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Michalíka pre skutky právne kvalifikované ako zločin prijímania úplatku a prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V auguste tohto roku požiadal o súhlas na trestné stíhanie generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár. Ako znie stanovisko predsedníčky Ústavného súdu SR k tomuto rozhodnutiu? Prečo iný sudca - Igor Škultéty po zbavení imunity bol odsúdený a dostal doživotný zákaz súdenia a sudca Štefan Michalík môže súdiť ďalej?

27. 11. 2013 4 min. Redakcia

V dnešnej dobe, kedy na Slovensku dochádza k pomerne dôležitým zmenám v trestnej politike, je vhodné položiť si otázku z akých poznatkov o stave a vývoji kriminality, sociálne patologických javov a trestnej politike v SR vychádzajú legislatívci pri tvorbe nových zákonov, resp. pri novelizácii už samotných existujúcich znení. Majú takéto legislatívne zmeny fundament vo vedecko-teoretických základoch spracovaných v medziach Slovenskej republiky?

25. 11. 2013 4 min. Redakcia

Nedávno prenikli na verejnosť nahrávky zo súkromných telefonických rozhovoroch dvoch verejnosti dobre známych ľudí. Veľkú pozornosť vzbudili nie pre porušenie základného ústavného práva, ale pre možnú totožnosť samotných aktérov rozhovoru, a síce Toma Nicholsona a Juraja Ondrejčáka známeho pod prezývkou „Piťo“.

20. 11. 2013 4 min. Redakcia

Téma nezamestnanosti mladých ľudí dominuje naprieč celou Európou. Diskusia na európskej úrovni má vyvrcholiť v utorok 12. novembra, kedy sa uskutoční európsky summit, pod záštitou francúzskeho prezidenta Françoisa Hollanda, na ktorom chce francúzsky prezident predstaviť iniciatívu týkajúcu sa zamestnávania mladých ľudí.

11. 11. 2013 3 min. Redakcia

Presne 18. februára 2011 sa mali na Slovensku začať Zimné deaflympijské hry 2011 vo Vysokých Tatrách. Olympiáda pre sluchovo postihnutých športovcov však mal smutný koniec a dôvod ich nekonania je už dnes dobre známy. Špecializovaný trestný súd rozhodol o vine a treste bývalého šéfa Slovenského deaflympijského výboru Jaromíra Rudu.

08. 11. 2013 2 min. Kristína Jurišová

Od januára 2014 sa návrhom opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny mení maximálna suma mesačného príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov. Nové opatrenie zohľadňuje najmä aktuálnu situáciu rastu životných nákladov študentov stredných a vysokých škôl.

05. 11. 2013 3 min. Redakcia

Európska únia sa harmonizuje čoraz viac. Najnovšia smernica o odborných kvalifikáciách určite poteší ľudí, ktorých profesia je využiteľná aj v iných štátoch Európskej únie. Totižto, podľa tejto smernice bude možné uznávať kvalifikáciu v inom členskom štáte Európskej únie oveľa jednoduchšie. Existujúci európsky profesijný preukaz sa bude môcť aplikovať aj na iné profesie ako tomu bolo doteraz, čím sa otvoria dvere pre mnoho nových záujemcov.

30. 10. 2013 2 min. Redakcia

Ústavný súd Slovenskej republiky zverejnil štatistické údaje o svojom rozhodovaní v období od 01. januára 2013 do 30. septembra 2013, a to konkrétne vo veciach o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote a vo veciach o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.

29. 10. 2013 4 min. Redakcia

Minulý týždeň poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný návrh zákona bol vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky pre rok 2013 a prináša do zákonnej úpravy viacero noviniek, ktoré predovšetkým dávajú do popredia výchovný účel trestu pred represívnym.

22. 10. 2013 4 min. Redakcia

1. mája ubehlo deväť rokov od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Už deväť rokov sa tak môže Slovensko popýšiť členstvom v najväčšej ekonomike sveta a deväť rokov, čo sa Slováci môžu popri slovenskom občianstve vo svete hrdo preukazovať aj občianstvom Európskej únie. Ako sa Slovensko zmenilo za týchto deväť rokov a aké výhody z členstva v Európskej únie nám plynú?

03. 05. 2013 4 min. Redakcia