Veľká obmena sudcov Ústavného súdu. Hľadajú sa dobrí odborníci

Gábor Gál: „Verím, že sa aj vďaka upraveným pravidlám z dielne rezortu spravodlivosti podarí zabezpečiť, aby sa do výberu dostali skutočne kvalitní kandidáti hodní výkonu dôležitej funkcie pri ochraňovaní ústavnosti.“

Redakcia 22. 11. 2018 2 min.

Hoci predložený vládny návrh zákona o upravení spôsobu voľby sudcov ústavného súdu poslanci pred časom neschválili, predsa sa podarili presadiť ministrovi spravodlivosti SR Gáborovi Gálovi pozitívne a významné zmeny pri nadchádzajúcej voľbe.

Minister spravodlivosti si myslí, že hoci bol pôvodný návrh MS SR na voľbu významne lepší ako je súčasný stav, SR má dostatok kvalitných odborníkov, ktorí by túto významnú funkciu mohli zastávať.

Gábor Gál: „Kým doteraz mohli kandidátov na ústavných sudcov navrhovať len poslanci NR SR, vláda SR, predsedovia ústavného a najvyššieho súdu, generálny prokurátor, záujmové organizácie právnikov a vedecké inštitúcie, po novom sa tento okruh rozšíri aj o verejného ochrancu práv, predsedu súdnej rady a oprávnenie navrhnúť kandidátov získa aj minimálne päť členov Súdnej rady. Toto rozšírenie a zapojenie ďalších inštitúcií do hľadania vhodných adeptov zabezpečí nielen transparentnejší výber ale aj možnosť výberu z väčšieho portfólia kandidátov.“

Novinkou budúcej voľby je motivačný list s odôvodnením kandidatúry, povinnosť predsedu Ústavnoprávneho výboru SR pozvať prezidenta SR alebo jeho zástupcu na prezentáciu kandidátov, a kedykoľvek, keď o to požiada, mu udeliť slovo.

Takisto sa rozširuje prezentácia kandidáta aj o jeho publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách.

Podľa novej právnej úpravy sa bude zo schôdze Ústavnoprávneho výboru, kde sa prerokovávajú návrhy na voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu resp. kde sa títo kandidáti vypočúvajú uskutočňovať verejne dostupný audiovizuálny prenos, ktorý bude zabezpečovať Kancelária Národnej rady SR.​ Zmeny schválené parlamentom pripravil rezort spravodlivosti. 

Zdroj: MS SR