Denník N potiahol vládny zákaz až na Ústavný súd SR

Denník N podal ústavnú sťažnosť na Vládu SR. Predmetom je porušenie práv vládnym rozhodnutím o nekomunikácii s týmto denníkom.

Kristína  Jurišová 01. 06. 2015 2 min.

Peter Kubina, ktorý zastupuje N Press, s.r.o. dnes osobne podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky ústavnú sťažnosť podľa článku 127. Ústavy Slovenskej republiky. Odporcom nie je nik iný ako vláda Slovenskej republiky.

K obsahu sťažnosti

Podľa sťažnosti toto neštandardné rozhodnutie vlády (Rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky zo dňa 6. mája 2015 oznámené v stanovisku Vlády Slovenskej republiky zo dňa 11. mája 2015 - prostredníctvom Tlačového a informačného odboru Vlády Slovenskej Republiky) porušuje právo na slobodu prejavu, na informácie a na slobodné vyjadrovanie a šírenie názorov odvodené z nesladovaného:

  • čl. 26 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 26 ods. 5, čl. 12 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky,

  • čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

  • čl. 19 ods.1 a 2 Medzinárodného paktu o občianskych, politických, hospodárskych a kultúrnych právach.

Ďalej sa v sťažnosti nachádza aj porušenie práva podnikať podľa čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 35 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.

Čo teraz?

Denník N navrhuje, aby vykonateľnosť predmetného rozhodnutia, ktorým boli porušené jeho práva, kedy Vláda Slovenskej republiky rozhodla o nekomunikovaní s Denníkom N, bola dočasným opatrením odložená a to až do právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu o tejto sťažnosti a aby súd uložil Úradu vlády Slovenskej republiky a všetkým ministerstvám, aby sa až do právoplatnosti rozhodnutia o tejto sťažnosti zdržali vykonávania napadnutého rozhodnutia.

O konaní v tejto veci vás budeme ďalej informovať.

 

  • Súvisiace právne predpisy