Dôchodkový vek matiek sa znižuje

Sociálna poisťovňa oznámila novinku, podľa ktorej sa bude dôchodkový vek matiek narodených v období 1957 až 1965 znižovať dôchodkový vek. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá túto zmenu zavádza,  schválili poslanci NR SR dňa 24. septembra 2020.

Martina Vanc 12. 10. 2020 2 min.

Znižovanie bude prebiehať spôsobom, kedy sa od januára budúceho roka dôchodkový vek zníži o pol roka za každé vychované dieťa. Vek odchodu do dôchodku sa môže znížiť o maximálne 18 mesiacov, ak matka vychovala 3 a viac detí. Uvedené sa bude rovnako aplikovať aj na otcov, kde výchova matkou nebola zohľadnená.

Pre narodených v roku 1957 platil všeobecný dôchodkový vek pre rok 2019, ktorý ustanovil maximálny dôchodkový vek žien, ktoré vychovávali deti. Aktuálnou zmenou sa zabezpečí zníženie veku odchodu do dôchodku v porovnaní s vekom bezdetného rodiča narodeného v tom istom veku. Dôchodkový vek, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa aktuálne účinnej právnej úpravy výhodnejší, sa nemení.

Od 2021 rozdeľuje novela zákona ročníky 1957 až 1965 do troch skupín na tie ženy, ktoré do 1. januára:

  1. nedovŕšia v súčasnosti platný dôchodkový vek a ani dôchodkový vek platný k 1. januáru 2021 – zákon priznáva tejto skupine dôchodok už od dôchodkového veku, ktorý je znížený za každé vychované dieťa o pol roka,
  2. nedovŕšia v súčasnosti platný dôchodkový vek, ale dôchodkový vek platný k 1. januáru 2021 by dovŕšili ešte pred 1. januárom 2021 – pre tieto stanovuje zákon jednotný vek odchodu do dôchodku, ktorým bude 1. január 2021 a zároveň im priznáva kompenzáciu,
  3. dovŕšia/dovŕšili v súčasnosti platný dôchodkový vek a starobný dôchodok majú priznaný (resp. budú mať priznaný) s dátumom priznania ešte pred 1. januárom 2021 – poberateľky starobného dôchodku budú mať nárok na kompenzáciu, o ktorú nebudú musieť Sociálnu poisťovňu, ale táto o kompenzáciách rozhodne sama do 31. decembra 2022.

Nárok na zvýšenie dôchodku vznikne ženám, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok a zmenil sa im dôchodkový vek. O zvýšení rozhodne Sociálna poisťovňa rovnako bez potreby podávať o zvýšenie žiadosť, a to do 31. decembra 2022.

Sociálna poisťovňa pre prehľadnosť zverejnila tabuľku dôchodkového veku od 2020 do 2021, môžete si ju pozrieť tu.

Zákon aktuálne čaká na podpis pani prezidentky SR a následne bude publikovaný v Zbierke zákonov.