SK legalshot: November 2019 - 2. vydanie

 V dnešnom Legal shot-e vám predstavíme zásadné zmeny legislatívy, ktoré výrazne zasiahnu do bežného života. Ako sa menia pravidlá používania mobilu za volantom? Môže vám policajt vziať odtlačky prstov či  udeliť blokovú pokutu za priestupok spred pár mesiacov? Ako budú vydávané občianske preukazy pre deti do 15 rokov? Vieme, že odpovede na tieto otázky sú pre vás dôležité, a preto vám ich dnes prinášame.

Martina Rievajová 07. 11. 2019 3 min.

Koniec mobilov za volantom

Výrazne sa menil aj zákon o cestnej premávke. Na jednej strane zmeny prinášajú efektívnejšie a byrokraticky menej náročnejšie konania pre vodičov, na druhej strane sa sprísňujú priestupky za volantom.

Po novom sa zjednodušuje vybavovanie evidovania vozidla najmä pri novo zakúpených vozidlách. Postačí ak o prihlásenie do evidencie požiada majiteľ vozidla elektronicky, a potom mu na uvedenú adresu budú zaslané dokumenty o tomto zápise. Majitelia vozidiel tak vôbec nebudú musieť navštíviť dopravný inšpektorát. 

Medzi najdôležitejšie zmeny patrí úprava parkovania na chodníku, pretože po novom bude možné parkovať len na chodníku priľahlom k ceste, ale aj povinnosť vytvoriť záchranársku uličku v kolóne stojacich aut.

Obzvlášť vodičov nepoteší špecifikácia ustanovenia o zákaze používania mobilného telefónu či tabletu za volantom. Po novom je priestupkom už samotné držanie v ruke takéhoto prístroja či akákoľvek manipulácia s ním. Jediné, čo je možné s mobilným zariadením vykonávať je tzv. hands-free telefonovanie, pri ktorom však mobil nemôžete mať v rukách.

Novinkou je, že policajti vás môžu zastaviť a udeliť vám blokovú pokutu nielen za to, že ste momentálne prekročili rýchlosť či držali v ruke mobilný telefón, ale aj za vaše priestupky, ktoré ste urobili pred pár mesiacmi. Zriadia sa totižto tzv. black listy evidenčných čísiel vozidiel, na ktorých je uvedené spáchanie priestupku. V prípade, ak odmietnete pokutu na mieste uhradiť, bude vám hroziť kaucia až zadržanie dokladov či tabuľky s evidenčným číslom až do času, kedy pokutu uhradíte.

Zmienené zmeny sú účinné už od decembra 2019 a ďalšie zmeny, ktoré novela prináša nadobúdajú účinnosť od decembra tohto roka až po január 2024.

Občiansky preukaz bez podoby tváre a odtlačky prstov

Jedným z nosných plánov v oblasti zdravotníctva na najbližšie roky je aj jeho elektronizácia. V praxi by sa to malo prejaviť tak, že každý občan by mal mať do 31.12.2021 elektronický občiansky preukaz prostredníctvom ktorého by mal prístup k svojmu zdravotnému záznamu, do ktorého by lekári zapisovali príslušné údaje. Z dôvodu naplnenia tohto cieľa sa prijala novela zákona o občianskych preukazoch.

Problémom pri podmieňovaní prístupu do zdravotného záznamu občianskym preukazom s čipom sú práve tie osoby, ktorým občiansky preukaz vydávaný nie je, resp. majú občiansky preukaz bez elektronického čipu.

V prípade občanov mladších ako 15 rokov sa problém vyrieši vydávaním občianskeho preukazu bez podoby tváre. To znamená, že deti do 15 rokov sa nebudú musieť dostaviť na príslušný útvar policajného zboru, ale občianske preukazy im na základe žiadosti ich rodičov budú doručené na ich adresy. Rovnako tomu bude aj v prípade osôb, ktorým sa do 30.6.2012 vydávali občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti a občanom nad 65 rokov, ktorí nemajú občiansky preukaz s čipom.

Novela ustanovuje, že pokiaľ zákonní zástupcovia detí do 15 rokov budú mať záujem o ich občiansky preukaz s podobou tváre, aby ho mohli využiť napr. ako cestovný doklad, môžu o takýto občiansky preukaz požiadať, pričom postup bude rovnaký, ako pri klasickom vydávaní občianskych preukazov. Tieto preukazy však budú za poplatok.

Do návrhu sa dostala aj novela zákona o policajnom zbore, ktorá ukladá nové právomoci príslušníkom policajného zboru. Po novom môžu okrem predloženia občianskeho preukazu žiadať aj poskytnutie odtlačkov prstov za účelom ich porovnania s európskymi databázami.

O nové občianske preukazy pre svoje ratolesti môžete požiadať už od decembra tohto roka.