Možnosť stať sa sudcom nebola nikdy bližšie!

Až 125 voľných pracovných miest na pozícii sudcov. Toto číslo je dôvodom prečo má nadchádzajúce výberové konanie prívlastok "hromadné".

Možnosť stať sa sudcom nebola nikdy bližšie!

​Od 1. júla 2017 je účinný reformný balík sudcovských zákonov, ktorý okrem iného mení spôsob obsadzovania voľných miest sudcov na okresných súdoch. Tento systém bude mať „premiéru“ 27. novembra 2017, kedy sa vo všetkých obvodoch krajských súdov na Slovensku uskutočnia prvé hromadné výberové konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov.

​Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenka Praženková vyhlásila hromadné výberové konanie na  voľné miesta sudcov okresných súdov v obvode Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trenčíne, Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove.

Na základe výsledkov výberových konaní vznikne zoznam kandidátov na funkciu sudcu, ktorí budú po potrebných previerkach a prípravnom vzdelávaní pripravení nastúpiť na voľné miesta sudcov. Vďaka tomuto opatreniu môžu byť voľné miesta sudcov na okresných súdoch obsadzované rýchlejšie, čo v konečnom dôsledku prispeje k plynulejšiemu fungovaniu súdov a rýchlejšej vymožiteľnosti práva na Slovensku.

Viac informácií o výberových konaniach a požiadavkách na jednotlivých uchádzačov nájdete tu, výsledok výberových konaní nájdete na webe ministerstva spravodlivosti, konkrétne tu.

Zdroj: MS SR