Nové sídlo a služby cudzineckej polície

Od 19. marca 2018 bude cudzinecká polícia v Bratislave poskytovať služby v nových priestoroch  - na oddelení cudzineckej polície PZ v Bratislave na Regrútskej ulici 4 v Bratislave (mestská časť Vajnory).

Redakcia 27. 02. 2018 2 min.

Nové priestory prešli rozsiahlou rekonštrukciou, aby spĺňali všetky štandardné normy modernej budovy. Z doterajších 15 vybavovacích miest bude 23 a časom sa tento počet zvýši. Komfort pre klientov je znásobený bezbariérovosťou a nechýba ani detský kútik.

Taktiež sa podstatne zlepšia pracovné podmienky pre policajtov, čo bude mať pozitívny vplyv na kontakt s klientmi.Pracovný priestor bude oproti súčasnému väčší s novým interiérovým vybavením.

Pred budovou je 27 parkovacích miest, pracujeme na tom, aby bola možnosť parkovať na chodníku na príjazdovej ceste pred budovou. Rokujeme aj s bratislavským dopravným podnikom o optimálnejších možnostiach mestskej hromadnej dopravy. 

Ďalšou novinkou sú poradenské dni International Organization for Migration. Klienti môžu získať dôležité informácie týkajúce sa pobytu, práce, podnikania, poistenia na jednom mieste vychádzajúc z európskeho príkladu dobrej praxe tzv. One Stop Shop centier.

UPOZORNENIE:

Z dôvodu sťahovania do nových priestorov budú upravené stránkové dni na starej adrese cudzineckej polície na Hrobákovej ulici:

  • 14.03. 2018 - od 7.30 do 12.00
  • 15.03. 2018 – nestránkový deň
  • 16.03. 2018 – nestránkový deň

Telefonické informácie sa na čísle +421-9610-36855 sa od 14. marca 2018 od 12.00 hodiny nebudú poskytovať. Nové telefónne číslo včas oznámime.

Úradné hodiny na novej adrese Regrútska ul. 4 od 19. marca 2018 pre Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava budú prispôsobené pracovnému času v klientskych centrách:

  • Pondelok               08:00 – 15:00
  • Utorok                   08:00 – 15:00
  • Streda                   08:00 – 17:00
  • Štvrtok                  08:00 – 15:00
  • Piatok                   08:00 – 14:00

Zdroj: MV SR