# vlastnícke právo

V prvom čítaní bol poslancami NR SR schválený návrh zákona, ktorý mení pravidlá vydržania pozemkov. Podľa Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je predkladateľom tejto novely, ide o ďalšiu významnú zmenu pre zlepšenie prístupu k spravodlivosti a zabezpečenia efektívneho vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo vecného bremena.

22. 12. 2020 3 min. Martina Vanc

Postup pri nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom upravuje od roku 2014 zákon č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Zákon pozitívne a negatívne vymedzuje, čo možno považovať za poľnohospodársky pozemok a čo nie. Účelom Zákona podľa zákonodarcu je, aby poľnohospodárske pozemky slúžili svojmu účelu a nadobúdali ich osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu ako podnikanie, pričom ustanovil viaceré zákonné obmedzenia, kto a ako môže nadobúdať poľnohospodársky pozemok v zmysle Zákona a to v  ustanoveniach § 4, § 5 a § 6 Zákona.   

09. 05. 2019 4 min. JUDr. Pavol Kollár, MBA ml.

Prinášame Vám sériu článkov, v ktorých sa budeme postupne venovať najčastejším susedským sporom, zásahom do susedských práv, ich právnemu základu a prípadnej judikatúre.

06. 06. 2018 5 min. JUDr. Mária Dvončová

V tomto príspevku sa pokúsime poukázať na možnosť zmluvnej modifikácie inštitútu spoločných častí a spoločných zariadení domu.

15. 05. 2018 4 min. Dominika Cukerová

V tomto článku si priblížime bližšie situáciu, keď vlastník nemá prístup k svojej stavbe, a musí sa tak  domáhať práva cesty cez priľahlý pozemok prostredníctvom žaloby na súde.

15. 01. 2018 4 min. JUDr. Mária Dvončová

V tomto príspevku budeme rozoberať tému, blízku takmer každému Slovákovi. Tému, o ktorej laici často vedú polemické debaty a nevedia prísť na riešenie vzniknutých sporov. Kto je povinný odhŕňať sneh pred nehnuteľnosťou, ak chodník patrí mestu? Zaväzuje táto povinnosť majiteľa, alebo by sa s tým malo vysporiadať mesto?

03. 01. 2018 3 min. Martin Toček

Aký typ zmluvy zvoliť, ak si chcete zabezpečiť opatrovanie a starostlivosť v starobe  a súčasne previesť nehnuteľnosť na opatrujúcu osobu? Je možné záväzok doopatrovania vymáhať?

12. 12. 2017 7 min. JUDr. Mária Dvončová

Vlastnícke právo je jedným z práv, ktoré garantuje zákon s najväčšou právnou silou, Ústava Slovenskej republiky. Obsahom vlastníckeho práva zvykne byť označovaná tzv. triáda vlastníckych oprávnení- právo vec držať, disponovať ňou a užívať ju a jej plody, ak sa jedná o vec plodonosnú. Vlastník je vo svojej dispozícii s vecou natoľko slobodný, že môže vec opustiť a svojho vlastníckeho práva sa vzdať. Aké podmienky musia byť v takomto prípade splnené?

05. 12. 2017 6 min. Martin Toček

Dňa 16. mája 2017 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. O dva dni neskôr predmetný zákon prezident SR parlamentu vrátil na opätovné prerokovanie, no ešte v rovnaký deň ho parlament schválil v pôvodnom znení. 

03. 07. 2017 14 min. Marek Maslak

Kto je vlastníkom odpadu, ktorý vznikol počas výstavby supermarketu? Touto otázkou, ako aj otázkou porušenia základných ľudských práv a slobôd sa zaoberal Ústavný súd ČR v nasledujúcom náleze.

18. 04. 2017 2 min. JUDr. Alexandra Podivinská
Strana 1 z 2