# výkon trestu odňatia slobody

V Liečebno-rehabilitačnom stredisku ZVJS v Omšení sa v dňoch 12. a 13. novembra 2019 koná medzinárodná konferencia „Resocializácia odsúdených a jej perspektívy“. So zaujímavými diskusnými príspevkami vystúpili odborníci z radov nielen slovenského väzenstva, ale aj z väzenských služieb ostatných krajín V4, akademickej obce, Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj partnerov tretieho sektora.

14. 11. 2019 3 min. Redakcia

​Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v rimavskosobotskom okrese odsúhlasila projekt výstavby väznice v Rimavskej Sobote. Výstavba jednak pomôže v riešení kritickej naplnenosti väzenských zariadení, ale zároveň do regiónu prinesie aj nové pracovné miesta a podnikateľské príležitosti.

01. 03. 2018 3 min. Redakcia

Naplnenosť väzníc je dlhodobo kritická. O potrebe výstavby novej väznice sa s prestávkami hovorí už 22 rokov. Možno aj preto Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania návrh realizácie projektu výstavby novej väznice. 

14. 11. 2017 4 min. Redakcia

Pozrime sa na nález Ústavného súdu ČR, v ktorom rozhodoval o porušení práva na osobnú slobodu sťažovateľa v súvislosti s rozhodnutím o nariadení výkonu trestu odňatia slobody.

11. 04. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Od 1. januára 2014 na základe návrhu nariadenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sa  pracujúcim väzňom, ktorí sú obvinení alebo odsúdení zvýši ich pracovná odmena. O koľko percent dostanú viac a aké sú dôvody k prijatiu takéhoto opatrenia? 

06. 01. 2014 3 min. Redakcia