Slovenské väzenstvo je modernejšie

Po modernizácií väzníc prichádzajú na rad ďalšie opatrenia a projekty, ktoré zmodernizujú celý Zbor väzenskej a justičnej stráže. Väzenstvo bude transparentnejšie a otvorenejšie verejnosti.

Redakcia 24. 06. 2019 2 min.

​Prečo je modernizácia dôležitá aj vo väzenstve?

Ústavy na výkon trestu odňatia slobody a ústavy na výkon väzby slúžia predovšetkým na účely, aby si tí, ktorí v živote pochybili, odpykali tresty za svoje prehrešky, alebo tí, ktorí sú z trestnej činnosti podozriví, sa nevyhýbali trestnému konaniu, alebo ho nezmarili. Za väzenské múry nikto nevidí, a preto je Zbor väzenskej a justičnej stráže  pre spoločnosť jednou veľkou neznámou. Minister spravodlivosti Gábor Gál: „Zbor väzenskej a justičnej stráže, keďže jeho príslušníci vykonávajú svoju prácu predovšetkým za väzenskými múrmi, je možno pre veľa ľudí taká záhadná organizácia, o ktorej vieme len veľmi málo informácií.“ To je jeden z hlavných dôvodov, prečo chce Zbor väzenskej a justičnej stráže prinášať viac informácií o ich činnosti, aj prostredníctvom nových projektov. 

Čo prinesie modernizácia do praxe?

Jednou z noviniek, ktorá je spustená dnes, t. j. 20. júna 2019, je nová, komplexnejšia a prehľadnejšia web stránka Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zároveň bol zriadený nový odbor podpory centrálneho riadenia a komunikácie, ktorý bude slúžiť tak komunikácii so zástupcami médií, ako aj prezentácii ZVJS verejnosti. Generálny riaditeľ ZVJS, generál Milan Ivan: „Naším cieľom je výrazne zmeniť, zlepšiť komunikáciu s médiami, ale aj s verejnosťou, viac sa jej otvoriť a súčasne poskytnúť prostredníctvom vás a modernejších nástrojov elektronickej komunikácie citlivejšie vnímanie a aj uznanie našej náročnej služby.“

Ďalším projektom, ktorý podporuje prepojenie väzenstva s bežným životom, je Šanca na návrat. Pre odsúdených je to možnosť, ako sa čo najlepšie pripraviť na život vonku po prepustení z výkonu trestu. Život za väzenskými múrmi je predsa len odlišný od toho reálneho, pričom sa doňho neraz nevedia začleniť a dopúšťajú sa recidívy. Minister spravodlivosti Gábor Gál je za to, aby tí odsúdení, ktorí „za mreže“ nepatria, žili s určitými obmedzeniami a povinnosťami v spoločnosti: „Bolo by preto vhodné vo väčšej miere využívať alternatívne tresty, ESMO náramky – aj pri väzobne stíhaných, aj pri trestoch. Aby sme ľudí „nezatvárali“ za každú cenu a nebrali im sociálny status, pracovné miesto, taktiež aby im nehrozil aj rozpad rodiny. Verím, že sa to v budúcnosti zlepší a apeloval som aj na riaditeľov jednotlivých ústavov, aby osobám, ktoré spĺňajú podmienky, dávali viac návrhov na podmienečné prepustenie na náramok.“
Príslušníci ZVJS sú tí, ktorí na odsúdených nielen „dozerajú“, ale snažia sa im ukázať správnu cestu životom. Na to, aby mohli robiť svoju prácu kvalitne a zodpovedne, je potrebné navýšiť stav zboru a prijať nových príslušníkov. Ďalším z projektov ZVJS preto bude letný nábor nových zamestnancov.
Zdroj: MS SR