Výsledky volieb do Súdnej rady

Utorok 23. mája sa konali dlho očakávané priame a tajné voľby členov Súdnej rady Slovenskej republiky, v ktorých kandidovali 17 sudcovia.

Kristína  Jurišová 24. 05. 2017 3 min.

Spoločenská „kríza“ vnímania sudcovského stavu

Dôležitosť voľby členov Súdnej rady SR ma viacero rovín. Z povahy Súdnej rady SR možno konštatovať, že má „v rukách“ dôležité rozhodnutia nielen vo vzťahu k sudcovskému stavu ako takému, ale aj k verejnosti a jej vnímaniu slovenského súdnictva. Dnes, kedy je verejná mienka o slovenskom súdnictve veľmi nelichotivá budú mať aj novozvolení členovia „čo robiť“, aby vylepšili svoju pozíciu a preto netreba zabúdať, že do kompetencie Súdnej rady SR patrí aj dohliadať, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu, a v neposlednom rade vydávať kvalitné zásady sudcovskej etiky.

Kto mal právo voliť?

Právo voliť člena Súdnej rady Slovenskej republiky malo spolu 1360 sudcov. Išlo o sudcov z okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

Ako prebiehali voľby?

Účasť na voľbách členov Súdnej rady bola vysoká. Hlasovacie lístky prevzalo až 1195 sudcov z čoho počet odovzdaných hlasovacích lístkov bo rovnaký – 1195. Z odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 11 neplatných (1184 platných).

Koho si sudcovia zvolili?  

Následne uvádzame mená a presné čísla získaných platných hlasov nových členov Súdnej rady SR.

Za členov Súdnej rady Slovenskej republiky boli sudcami zvolení:

   
Meno, priezvisko, akademický titul
 
Miesto výkonu funkcie sudcu
 
Počet získaných hlasov
1. Kolek Miloš , Mgr. Krajský súd v Prešove 677
2. Praženková Lenka, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 672
3. Zajacová Erika, JUDr. Krajský súd v Trenčíne 636
4. Michalanský Martin, JUDr. Krajský súd v Košiciach 616
5. Kosová Marcela, Mgr. Krajský súd v Bratislave 611
6. Burik Ján, JUDr. Krajský súd v Žiline 608
7. Pilek Pavol, JUDr. Krajský súd v Nitre 603
8. Hudák Daniel, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 561

(zdroj: Súdna rada SR)

Z koho sa skladá Súdna rada SR?

Našťastie členmi Súdnej rady SR nie sú len sudcovia. Jej ďalšími dôležitými členmi sú aj osobnosti, ktoré navrhuje prezident, vláda či Národná rada SR.

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky je JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ, pričom jej podprecedníkom je JUDr. Ján VANKO.

Jej ďalšími dôležitými členmi sú:

a) 9 sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky:

- novozvolení členovia a Mgr. Dušan ČIMO;

b) 3 členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky:

- JUDr. Alena ŠIŠKOVÁ;     

- JUDr. Ján SLOVINSKÝ;    

- JUDr. Roman HUSZÁR;

 c) 3 členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky:

- Doc. JUDr. Jozef VOZÁR, CSc.;                   

- JUDr. Elena BERTHOTYOVÁ, PhD.;           

- Mgr. Pavol ŽILINČÍK;

 d) 3 členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky:

- JUDr. Eva FULCOVÁ;                      

- JUDr. Ľuboš SÁDOVSKÝ;               

- JUDr. Ján HAVLÁT.