Časť OS BA I je už v nových priestoroch

Minister spravodlivosti SR sa minulý týždeň osobne zúčastnil na kontrolnom dni nových priestorov Okresného súdu Bratislava I na Medenej ulici č. 22, do ktorých sa zo súčasného sídla súdu presťahuje agenda týkajúca sa obchodných vecí (obchodný úsek, obchodný register a konkurzné oddelenie).​

Redakcia 08. 10. 2018 1 min.

Neúnosný stav pre zamestnancov, ale aj pre klientov súdu, ktorých doklady sa dlhé roky nachádzali uložené na chodbách a v kanceláriách na zemi, vyriešil minister spravodlivosti vyčlenením prostriedkov na prenájom priestorov pre časť súdu. 

Ročný prenájom budovy predstavuje sumu 424 803,12 eur. Zmluva o nájme je uzatvorená na 5 rokov. 

V objekte je okrem kancelárskych priestorov pre sudcov, administratívnych pracovníkov a pojednávacích miestností, riešené aj uskladňovanie aktuálnej dokumentácie, tzv. operatívna spisovňa. 

Súdy sú samostatnou rozpočtovou organizáciou a rovnako aj správcom majetku štátu, preto bolo uzatvorenie zmluvy o nájme a prispôsobenie objektu výkonu činnosti súdu zabezpečované samotným okresným súdom za pomoci Krajského súdu Bratislava a Ministerstva spravodlivosti SR. Do nových priestorov sa už zamestnanci sťahujú postupne s využitím vlastných personálnych kapacít. Kompletné presťahovanie časti súdu je naplánované na začiatok novembra. Sprístupnenie budovy verejnosti očakávame začiatkom decembra 2018. 

Zdroj: MS SR