Do osvetovej akcie v rámci Dňa advokácie sa zapojilo takmer sto advokátov a koncipientov

V rámci tradičnej osvetovej akcie Dňa otvorených dverí SAK sa v desiatich slovenských mestách venovalo občanom takmer sto našich kolegýň a kolegov. Aj vďaka širokému medializovaniu podujatia medziročne stúpol záujem verejnosti o toto podujatie a celkovo poskytli advokáti v rámci Dňa otvorených dverí bezplatné konzultácie 659 osobám.

Do osvetovej akcie v rámci Dňa advokácie sa zapojilo takmer sto advokátov a koncipientov

Deň otvorených dverí je jedným z viacerých podujatí organizovaných v rámci osláv Dňa advokácie. Cieľom podujatia je najmä snaha priblížiť činnosť advokátov čo najširšiemu okruhu ľudí.

„Aj touto cestou chceme robiť osvetu a zdôrazňovať, že pri riešení právnych otázok je dobré čo najskôr sa obrátiť na profesionálov a dôverovať advokátom. V menej Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory úprimne ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí si popri svojej bežnej agende v tento deň našli čas aj na takúto dôležitú osvetovú činnosť,“ povedal predseda SAK JUDr. Tomáš Borec.

ĎAKUJEME kolegyniam a kolegom za šírenie dobrého mena advokácie pri príležitosti Dňa otvorených dverí SAK (v abecednom poradí):

JUDr. Ivana Dobríková, JUDr. Martina Filipová, JUDr. Ľubomír Hrežďovič , JUDr. Diana Hrončeková , JUDr. Katarína Kadúchová, JUDr. Peter Mukera, JUDr. Zuzana Oravcová , JUDr. Dagmar Vavreková ,  JUDr. Ing. Gabriela Vlkolínska (Banská Bystrica), Mgr. Ing. Tomáš Bednárik , JUDr. Alexandra Čižmáriková, JUDr. Oľga Dlhopolčeková , JUDr. Mária Džodlová, JUDr. Dorota Ďurianová, JUDr. Peter Erdős, JUDr. Milan Gocník, JUDr. Andrea Hladíková, JUDr. Róbert Hmira, JUDr. Michal Hulena, Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Martin Krakovský, Mgr. Ján Kutan,Mgr. Tatiana Madajová, JUDr. Martin Magál, JUDr. Richard Majer , JUDr. Jakub Mandelík, Mgr. Tomáš Matúšek,  JUDr. Daniel Mičiak, Mgr. Jozef Nádaský, JUDr. Martin Pavle, JUDr. Mojmír Plavec, JUDr. Peter Serina, JUDr. Ivan Syrový, JUDr. Michal Šimunič, JUDr. Danuše Tichá, Mgr. Róbert Vančo (Bratislava), JUDr. Martina Gombosová, JUDr. Marián Jusko, JUDr. Adriána Kmecová, JUDr. Matej Kukura, JUDr. Marián Prievozník, PhD., JUDr. Martin Puchalla, PhD.,  JUDr. Roman Srnčo (Košice), JUDr. Petra Baňáková, JUDr. Marián Dobiš, JUDr. Mária Humenská, JUDr. Martin Jánsky, JUDr. Adriana Kerestešová,  Mgr. Richard Kováč, JUDr. Jakub Polák, JUDr. Lucia Špaňová,  Mgr. Marek Veis (Nitra), Mgr. Soňa Bendíková, JUDr. Mária Dideková, JUDr. Matúš Fabián, Mgr. Peter Lideman, JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, JUDr. Karol Pudlák, JUDr. Martin Tomas (Poprad), Mgr. Ondrej Barna(koncipient JUDr. Igora Šafranka), JUDr. Jozef Bujdoš, JUDr. Ladislav Bujňák, JUDr. Martin Fabián, Mgr. Ivan Mazanec, , JUDr. Ambróz Motyka, JUDr. Patrik Palša, JUDr. Zuzana Pitoňáková,  JUDr. Rastislav Straka, JUDr. Jakub Štefanko,  JUDr. Jozef Tarabčák, JUDr. Oktávia Ťukotová (Prešov), JUDr. Viktória Kerekešová, Mgr. Ivica Štiglitz, JUDr. Martina Vnenčáková (Rožňava), JUDr. Zuzana Čížová, JUDr. Róbert Fatura, JUDr. Mária Gbelská, JUDr. Katarína Hunčíková, JUDr. Ján Kanaba ml., JUDr. Ivana Magdolenová – Joríková, Mgr. Vladimír Misároš, JUDr. Danica Okrucká, JUDr. Alena Sedlačková (Trenčín), JUDr. Jaroslava Balážiová, JUDr. Martin Brezovan, JUDr. Andrej Halada,  JUDr. Blanka Neštická, JUDr. Igor Ribár (Trnava) a napokon Mgr. Nikola Cervanová, JUDr. Andrea Havelková, JUDr. Magdaléna Hromcová , Mgr. Tomáš Jurčo , JUDr. Anna Kecerová  Veselá,  JUDr. Michaela Macaláková, JUDr. Lenka Madarová, JUDr. Lenka Spiriaková (Žilina).

Súčasťou Dňa otvorených dverí boli aj tento rok odborné prednášky pre študentov stredných škôl a verejnosť na témy súvisiace s advokáciou a jej úlohami v spoločnosti. Prednášky si tento rok vypočulo spolu 260 študentov. Pre žiakov v Bratislave, Žiline a v Košiciach prednášali naši kolegovia Mgr. Richard Karkó, Mgr. Ján Kutan, JUDr. Ondrej Mularčík, JUDr. Viliam Karas, Mgr. Robert Hmira, Mgr. Lukáša Hamza a JUDr. Martin Puchalla.

Zdroj: SAK