Schválili skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky! Môže to mať ale aj problém.

Dnes schválili poslanci skrátenie koncipientskej praxe na 3 roky. V pléne boli však až dva návrhy týchto zákonov. Jeden z nich neprešiel.

Prichádza automatizovaný systém prideľovania obhajcov

Od roka 2019 sa zavádza programový systém prideľovania obhajcov v trestnom konaní pre osoby, ktoré si advokáta nemôžu dovoliť.

Advokáti pozor na zmeny v Trestnom poriadku

Novela Trestného poriadku priniesla zmeny v ustanovovaní obhajcov pridelených stíhaným osobám štátom.

Právnické komory navrhnú za kandidátov na sudcov Ústavného súdu rešpektované osobnosti právneho života

Právnické komory využijú svoje právo nominovať kandidátov na sudov Ústavného súdu SR, ktorí spĺňajú najprísnejšie odborné kritériá a zároveň majú vo svojej profesii dobré meno.

A je to tu! Predložili návrh na skrátenie koncipientskej praxe

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky budú postavení pred asi najzásadnejšiu pracovnoprávnu otázku v právnickej oblasti posledných rokov. Má však aj negatívnu "achilovú pätu".

Spoločné rokovanie Slovenskej a Českej advokátskej komory v Luhačoviciach

Luhačovice - 20.9.2018  Členovia predsedníctva SAK a predstavenstva ČAK sa stretli na každoročnom spoločnom rokovaní komôr k aktuálnym témam v advokácii.

foto: ČAK

Právne Noviny sa touto cestou pridávajú ku kondolenciám a vyjadrujú vieru v to, že život a pôsobenie takýchto osobností, bude vzorom pre tých, ktorí ich budú nasledovať.

Memorandum o rozvíjaní cezhraničnej spolupráce s Poľskom

Predstavitelia Slovenskej advokátskej komory privítali na pracovnom stretnutí v Bratislave 14.júna 2018 zástupcov regionálnej komory právnych poradcov v Krakove (OIRP v Krakove).