EU legal shot: August 2019 - 3.vydanie

Tento týždeň sa niesol v Európskej komisii v znamení nových projektov a občianskej pomoci. Čo je nový Erasmus pre umelcov, ako funguje európska občianska pomoc a aj to, že máte poslednú šancu na vylepšenie svojho mesta s pomocou Komisie sa dozviete v dnešnom EU legal shot-e.

Martina Rievajová 16. 08. 2019 3 min.

Pomoc pri lesných požiaroch

RescEU je Mechanizmus európskej občianskej ochrany, ktorý má k dispozícii hasičské lietadlá a helikoptéry. Tieto prostriedky sú využívané najmä pri prírodných nešťastiach v rôznych častiach Európy. Tento rok sa rescEU zmobilizovali už pri lesných požiaroch v Taliansku a Španielsku, a minulý týždeň si mobilizáciu vyžiadali grécke lesné požiare.

Práve Mechanizmus civilnej ochrany EU posilňuje spoluprácu medzi jednotlivými členskými štátmi v oblasti civilnej ochrany. Cieľom je zabezpečiť prevenciu, pripravenosť a čo najrýchlejšiu reakciu na vznik prírodných nešťastí.

 V prípade, keď nebezpečenstvo, ktoré je spôsobené práve prírodným nešťastím, ako lesným požiarom presiahne možnosti daného členského štátu, tento mechanizmus poskytuje jedinečné riešenie ako zamedziť nešťastiam. Pri vymenovaných požiaroch dokázala civilná ochrana zabezpečená EÚ zmobilizovať jednotky civilnej ochrany a nebezpečenstvo odvrátiť.

Okrem členských štátov EÚ participujú v Mechanizme civilnej ochrany EÚ aj štáty ako Island, Nórsko, Čierna hora či Turecko. Od roku 2001 tento projekt vyriešil viac ako 300 žiadostí a zásah.

Viac informácií nájdete tu.

Sloboda pre umelcov

Uplynulý týždeň bola zverejnená v poradí už tretia výzva na podávanie prihlášok v rámci projektu i-Portunus.  I-Portunus je pilotný projekt, ktoré je finančne podporovaný Európskou komisiou, ktorý sa zameriava najmä na finančnú podporu umelcov pracovať v inom členskom štáte v rozsahu od 15 do 85 dní.

Počas prvého a druhého kola výzvy sa do tohto projektu prihlásilo viac ako 2300 uchádzačov od jednotlivých umelcov po kultúrnych profesionálov. Z tohto množstva žiadateľov bolo vybraných 253 uchádzačov, a týmto bola poskytnutá finančná podpora. Tretie kolo výzvy bude pre tento rok posledným. Tento rok Komisia do projektu investovala viac ako 1 milión eur a túto sumu plánuje na budúci rok navýšiť o polovicu. Súhrne európski predstavitelia tento projekt nazývajú aj Erasmom pre umelcov.

Viac sa dozviete tu.

Podpora inovatívnych miest

Európsky regionálny fond rozvoja opäť ocenil 20 urbanistických projektov sumou 82 miliónov eur. Konkrétne projekty boli vybrané na základe štvrtej výzvy na zaslanie návrhov v rámci akcie Urbanistický inovatívny projekt.

Na základe tejto výzvy grant získali najmä mestá ako Pireus v Grécku, Tampere vo Fínsku či Turín v Taliansku, nakoľko ich návrhy obsahovali nápady, ako znížiť zraniteľnosť verejných priestorov v súvislosti s Akčným plánom bezpečnostnej únie z roku 2017. Podporu v rámci tohto projektu tiež získali návrhy, ktoré budú predstavovať riešenie pre problémy spôsobené prechodom na digitalizáciu v súvislosti s využitím mestskej pôdy  a v boji proti chudobe.

Na základe predloženia návrhu v oblasti prechodu na digitalizáciu bol ocenený projekt z Gáve zo Španielska, ale aj projekt z Viedne z Rakúska. V oblasti mestskej chudoby boli ocenené projekty z Talianska, Belgicka či Nemecka.

Už od septembra sa všetci mestskí inovatívci môžu tešiť na 5. výzvu na zasielanie návrhov, ako vylepšiť prostredie, v tom ktorom európskom meste. Táto výzva bude poslednou pre rok 2019.

Tu nájdete bližšie informácie.