EU legal shot: Január 2020 - 2.vydanie

Cezhraničné platby v eurách do Česka, Poľska či Maďarska sú lacnejšie. Informácie o pitnej vode v okolí vášho bydliska budeme vedieť zistiť už online. Do Bieloruska budeme od júna cestovať bez víz. Aj vy chcete vedieť o týchto témach viac? Čítajte EU legal shot a informujte sa o dianí na európskej úrovni.

Martina Rievajová 15. 01. 2020 3 min.

Výhodnejšie cezhraničné platby v eurách

Už od polovice decembra platia pre cezhraničné platby v eurách v členských štátoch mimo eurozóny nové pravidlá. Na základe nových pravidiel sa pri cezhraničných platbách v eurách budú účtovať rovnaké poplatky ako na domáce platby.

Uvedené zvýhodnené transakcie sa budú týkať cezhraničných platieb v prípade štátov ako Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko či Poľsko.  Napríklad ak sa bulharský spotrebiteľ rozhodne poslať eurá do zahraničia, bude odteraz platiť rovnaký poplatok, ako platí pri prevode v národnej mene, v levoch, v rámci Bulharska.

Komisia bude podrobne sledovať, ako tieto pravidlá budú uplatňovať národné orgány jednotlivých štátov. K uvedeným pravidlám plánuje Komisia pridať ďalšie ustanovenia, na základe ktorých si spotrebitelia v EÚ budú môcť porovnať poplatky za menový prepočet pri  platbe kartou v inej mene EÚ.

Zmienené pravidlá ako aj celú legislatívnu úpravu nájdete na tomto odkaze.

Informácie o pitnej vode v okolí vášho bydliska online

Európsky parlament a Európska rada dospela k dohode o prepracovaní smernice o pitnej vode. Podnetom pre zmenu smernice bolo aj pôsobenie iniciatívy „Right2Water,“ na ktoré nadväzoval návrh zmeny smernice z februára roka 2018.

Momentálne je pitná voda kontrolovaná iba v mieste jej odberu. Nové pravidlá by mali zaviesť tzv. prístup založený na rizikových faktoroch, na základe ktorého sa zavedú ďalšie preventívne a nápravné opatrenia na ochranu zdrojov pitnej vody.

Podľa zmien, ktoré novela smernice o pitnej vody zavedie by mali mať občania jednoduchý a zrozumiteľný prístup k informáciám o kvalite a dodávke pitnej vody v mieste ich bydliska. Takéto informácie by mali byť dokonca sprístupnené aj online.

Po formálnom schválení nového znenia smernice Európskym parlamentom aj Radou EÚ bude smernica zverejnená v Úradnom vestníku EÚ a o 20 dní na to nadobudne účinnosť.

Návrh nového znenia smernice nájdete aj tu.

Vízová dohoda s Bieloruskom

Európska únia podpísala s Bieloruskom dohodu o zjednodušení vízového režimu, ako aj tzv. readmisnú dohodu, v ktorej sú určené osoby, ktoré v EÚ nemajú povolený pobyt.

Podpisom uvedených dohôd sa otvárajú dvere pre vzájomnú mobilitu Bielorusov, ako aj Európanov. Na základe dohody o zjednodušenom vízovom režime bude pre občanov Bieloruska jednoduchšie získať krátkodobé víza na cestu do EÚ, dokonca dôjde aj k zníženiu poplatku za vydanie víz, ktorý bude po novom vo výške 35 eur.

Okrem klasických krátkodobých víz budú môcť študenti, cestovatelia či novinári získať viacvstupové víza s možnosťou predĺženia platnosti, pričom bude postačovať pre ich získanie predložiť len základné dokumenty.

Z opačnej perspektívy, budú môcť občania EÚ cestovať do Minska, hlavného miesta Bieloruska bez víz, pokiaľ ide o krátkodobý pobyt.

Uvedená dohoda bude predložená Európskemu parlamentu, ktorý k nej má pripojiť svoj súhlas a následne bude dohoda predložená Rade EÚ, ktorá ju finálne formálne ratifikuje. Dohoda o zjednodušení vízového režimu by sa mala stať účinnou v júni 2020.