# legislatíva

Tento príspevok v krátkosti predostiera základný právny rámec fungovania colného práva na Slovensku v spojitosti s právom Európskej únie.

24. 07. 2012 4 min. JUDr. Peter Roháček

Autori sa v odbornom článku snažia poskytnúť pohľad na pretrvávajúce problémy legislatívneho procesu. Problémy legislatívneho procesu sú často predmetom diskusií na rôznych fórach, avšak zatiaľ sa nenašla dostatočná vôľa na ich zmenu či úpravu.

14. 05. 2012 16 min. Martin Kozubík
Strana 9 z 9