# rozvod

Ústavný súd ČR v náleze sp. zn. I. ÚS 1506/13 rozhodoval o ústavnej sťažnosti jedného z rodičov (matky) proti rozhodnutiu krajského súdu, v ktorom krajský súd rozhodol o zverení dieťaťa predškolského veku do striedavej starostlivosti oboch rodičov, a to v intervale 14 dní.

18. 11. 2018 4 min. Redakcia

Či už osobne alebo z počutia. Takmer každý človek na Slovensku má skúsenosť s rozvodom manželov a problémami súvisiacimi s platením výživného. Aké sú najúčinnejšie prostriedky ako sa domôcť výživného, ktoré patrí deťom?

23. 09. 2017 2 min. Redakcia

Po rozvode manželstva a následnej úprave styku s maloletým majú obaja rodičia právo zabezpečovať starostlivosť o dieťa v rovnakej miere. V praxi to však samozrejmosťou nie je.

27. 08. 2017 4 min. JUDr. Alexandra Podivinská

Ústavný súd Českej republiky rozhodoval o sťažnosti týkajúcej sa nedoručenia rozsudku o rozvode manželstva.

10. 02. 2016 3 min. JUDr. Alexandra Podivinská